Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kust och hav

Skapad 2020-04-27 13:48 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 5 Biologi
Visste du att det under ytan finns enorma djup, bubblande undervattenskällor, berg, dalar och skogar? I detta området kommer du få lära dig mer om våra kuster och hav. Vi kommer att pratat om växter och djur på stranden och i havet.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska:

 • Få lära dig att känna igen några vanliga växter och djur i och vid saltvatten.
 • Få kännedom om några olika näringskedjor i havet.
 • Få en uppfattning om vad som skiljer sig emellan livet i bräckt vatten och livet i saltvatten.
 • Kunna förklara hur djur och växter anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten.
 • Känna till något om Östersjöns vatten.
 • Känna till hur fiskar fortplantar sig.
 • Få kännedom om hur människan nyttjat och utnyttjat haven, och påverkat dem.

.

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Lärarledda genomgångar och diskussioner.
 • Filmer
 • Förhoppningsvis en exkursion till stranden

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna berätta om några djur och växter i havet och vid stranden, och något om skillnaden emellan Västkustens och Östersjöns och djur-och växtliv.
 • Kunna redogöra för minst en näringskedja i havet.
 • Berätta något om vad som kännetecknar en fisk.
 • Kunna förklara och använda begrepp som du kommit i kontakt med under arbetsområdets gång.
 • Observera.
 • Diskutera i termer av hav, människans påverkan och hållbar utveckling.
 • Samarbeta och genomföra givna uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: