Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och Kombinatorik

Skapad 2020-04-27 14:28 i Murgårdsskolan Sandviken
LPP i sannolikhet och kombinatorik
Grundskola 7 – 9 Matematik
Arbetsområdet behandlar sannolikhetslära där vi lär oss beräkna sannolikheten av olika utfall samt olika kombinatoriska principer. Sannolikhet är ett begrepp som du säkert hört någon gång i samband med spel och tävling. Ordet sannolikhet betecknar chansen eller risken att olika händelser ska inträffa. Här följer ett exempel där begreppet sannolikhet kan dyka upp Hur stor chans är det att jag vinner på ett lotteri?

Innehåll

Efter den här kursen ska du :

Ø  kunna vad som menas med sannolikhet.

Ø  kunna beräkna sannolikheten för enstaka händelser.

Ø  kunna beräkna sannolikheten för en upprepad händelse eller serie av händelser

Ø  kunna skriva sannolikheten i bråkform, decimalform och procentform.

Ø  kunna undersöka sannolikheten av ett utfall genom att testa

Ø  kunna beräkna sannolikheten för upprepade händelser med eller utan återläggning av t.ex kulor och kort.

Ø  kunna rita och räkna ut sannolikheten med hjälp av träddiagram.

Ø  kunna använda additions och multiplikationsregeln.

Ø  kunna lösa vardagsproblem som handlar om chans och risk.

Ø  kunna argumentera för dina lösningar begripligt och korrekt.

Ø  kunna tillämpa additionsprincipen och multiplikationsprincipen vid beräkning i kombinatorik

 

 

Arbetssätt

Undervisningen kommer att utgå ifrån

Matte direkt åk 8

Gleerups

Praktiska övningar i grupp

 

Bedömning

Utifrån kunskapskraven i matematik kommer det att bedömas hur du använder dina ämneskunskaper i tal och skrift.

 Aktivt deltagande på lektioner

Prov v 19

 

 

Begrepp

Händelse, risk, chans, utfall,  möjliga utfall, P, probabilitet, sannolikhet, träddiagram, komplementhändelse, beroende händelser, oberoende händelser, återläggning, kombination,

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: