Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö (Koll på NO åk 5)

Skapad 2020-04-27 15:13 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Kemi
Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Kan järn vara flytande? Vart tar saltet vägen och man häller ner det i vatten? Hur kan läsk fräta på tänderna? Dessa och andra frågor ska vi försöka förstå svaren på när vi jobbat med arbetsområdet, kemi och miljö.

Innehåll

"Kemi och miljö" är ett spännande arbetsområde och vi kommer att få lära oss många nya fakta om våra grundämnen och vilka olika faser ett ämne kan vara vi. Vi kommer också att få lära oss en hel del nya begrepp som vi ska använda för att förklara och beskriva olika fenomen inom arbetsområdet, som varför det är viktigt att sopsortera.

 

Konkreta mål att kunna, du kan:

- förklara atomernas kretslopp

- ge exempel på några grundämnen

- berätta om ämnens tre faser

- ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten

- ge exempel på några basiska och sura ämnen

- veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen

- ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem

- berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem

 

Begreppslista: 

Här finns det en quizlet med begreppsförklaringar till arbetsområdet. 

 

Externa länkar:

Periodiska systemet

 

Faktafilmer: 

Material och deras egenskaper: https://sli.se/r/645R

Kemi nästa: salt: https://sli.se/r/6m1z

Animerad film om kolatomen: https://www.sli.se/r/9PF

Tiggy testar: https://sli.se/r/5RQW

Blandningar och lösningar: https://www.youtube.com/watch?v=uMxAgeSVmvQ

Kemi i vardagen rengöringsmedel: https://sli.se/r/6G7P

 

När du jobbat med detta arbetsområde ska du kunna svara på denna typ av frågor.

Ge exempel på några grundämnen.

Berätta vilka former ämnen kan vara i.

Vad menas med kokpunkt?

Ge exempel på en kemisk reaktion?

Vilka sopor kan återvinnas? 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: