Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa kapitel 3 och 4

Skapad 2020-04-27 15:17 i Villaskolan Kristianstad
Alfa matematikboken kapitel 3 o 4
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 3 handlar om Tid, tabeller och diagram. Kapitel 4 handlar om multiplikation och division och medelvärde.

Innehåll

När vi avslutar kapitlet ska du visa på följande kunskaper.

 • Att räkna med tid

 • Enheter och begrepp för tid

 • Skriva klockslag och datum på olika sätt

 • Läsa av tabeller

 • Läsa av diagram

 • Göra frekvenstabeller och rita diagram

 • Multiplikationstabellen

 • Multiplikationsuträkningar i flera steg

 • Multiplikationsalgoritmer (uppställningar)

 • Divisionstabellen

 • Kort division

 • Medelvärde

Du ska kunna använda ovanstående kunskaper i problemlösning, använda dig av aktuella begrepp och metoder. Du ska också kunna visa dina uträkningar på ett tydligt sätt med hjälp av olika matematiska strategier som du kommunicerar i dina lösningar.

Matriser

Ma
Alfa Kap 3 o 4

Nivå 1
På väg att utvecklas
Nivå 2
Har förmåga
Nivå 3
Har god förmåga
Problemlösning Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Begrepp Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod och beräkningar Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kommunikation Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: