Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell åk 7

Skapad 2020-04-27 15:26 i Äppelviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi har jobbat med novellövningar samt läst två noveller. Slutuppgiften är att skriva en egen novell. Jag har lagt in bedömningsmatrisen här.

Innehåll

Här kommer bedömningsmatrisen till novellen ni skrivit

Matriser

Novell åk 7

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen.
Du följer instruktionen.
Du följer instruktionen.
Innehåll
Eleven skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Det finns en spänningskurva.
Eleven skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Spänningskurvan är genomtänkt. Den utspelar sig under relativt kort tid och har få karaktärer.
Eleven skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Spänningskurvan är genomtänkt. Novellen är mycket koncentrerad och ”tät”.
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel (kronologiskt berättad) Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen är urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skrift- språkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skrift- språkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skrift- språkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: