Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holly's Heroes

Skapad 2020-04-27 20:28 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Holly's heroes handlar om Holly McKenzie som har flyttat från Nya Zeeland till Australien. Hon drömmer om att spela basket i det bästa laget i distriktet men stöter snart på problem.

Innehåll

Mål

Eleverna ges möjlighet att öva sin hörförståelse och utöka sin vokabulär. De får också chans att utveckla sin förståelse för levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella fenomen i olika sammanhang och områden där engelska används. Likväl får eleverna träna på att använda olika strategier för att förstå talad engelska. Eleven får också öva sin kommunikativa förmåga i såväl tal som skrift.

Undervisning

Vi kommer att se på serien Holly's Heroes samt både för- och efterarbeta avsnittens innehåll.

Det kommer tex att ske genom:

 • Material om Nya Zeeland och Australien
 • Diskussioner och presentationer i par/smågrupp och i helklass
 • Träna på ord och fraser
 • Återberätta, analysera, recensera

Bedömning

Vi kommer att ha olika arbetsuppgifter som kommer bedömas var för sig. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: