Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 3

Skapad 2020-04-27 21:26 i Rådmansö skola Norrtälje
Ett arbete om religionerna: kristendom, judendom och islam.
Grundskola 3 Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska Historia
Vad handlar religion om? Vad tror vi på? Många människor i världen tror på en Gud eller flera. Många gånger grundar sig våra traditioner på den religion vi tror på. Du kommer få förståelse för vad religion är och att alla människor kan tro olika. Men vissa religioner är mer lika än vad man kan tro!

Innehåll

Tidsperiod

vecka 45-50

Förmågor du ska träna din förmåga att:

 • reflektera
 • analysera
 • söka information

Syfte med arbetsområdet

Du ska känna till de tre stora religionerna Kristendomen, Judendomen och Islam.

Du ska veta vilka symboler de tre religionerna har.

Du ska kunna berätta om likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

Du ska känna till de viktigaste högtiderna inom de olika religionerna.

Beskrivning av arbetsomådet

Du kommer lära dig om kristendom, judendom och islam genom att vi:

 • ser film
 • har högläsning
 • läser faktatexter
 • skriva egen text
 • muntlig genomgång

Du kommer lära dig om traditioner och olika heliga platser. Vi kommer studera likheter och skillnader i de tre religionerna.

Du kommer att dokumentera ditt arbete genom bild och texter.

Vi kommer att diskutera livsåskådningar och moraliska frågor.

Bedömning av arbetsområdet

Jag kommer bedöma att du kan:

 • beskriva något om de tre religionerna.
 • beskriva några platser för religionsutövning.
 • koppla symboler till rätt religion.
 • berätta om några traditioner.
 • enkelt återge någon berättelse ur Bibeln.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Hi Re Sv SO
SO Religion åk 1-3 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
*Beskriv något om de tre platserna, byggnaderna, för religionsutövningar.
Jag kan namnge någon heliga byggnad.
Jag kan namnge flera heliga byggnader.
Jag kan namnge flera heliga byggnader och beskriva likheter eller olikheter.
Koppla symboler till religionerna samt berätta om någon viktig händelse i de olika religionerna.
Jag kan ger exempel på någon högtid, symbol och viktiga berättelse från någon religion, Kristendomen, Islam eller Judendomen.
Jag kan ge exempel på flera högtider, symboler och viktiga berättelse från någon religion, Kristendomen, Islam eller Judendomen.
Jag kan ge exempel på flera högtider, symboler och viktiga berättelse från flera av religionerna, Kristendomen, Islam eller Judendomen.
ANALYS OCH RESONEMANG
* reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
Jag kan samtala om elevnära livsfrågor.
Jag kan samtala och argumentera om elevnära livsfrågor.
Jag kan samtala, argumentera och ta ställning i olika livsfrågor.
KÄLLKRITIK
* söka information från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Jag kan med hjälp av lärare söka information från olika medier.
Jag kan på egen hand söka information från olika medier.
Jag kan på egen hand söka information från olika medier och tränar på att vara källkritisk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: