Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B - kapitel 9 - Decimaltal

Skapad 2020-04-27 21:58 i Skyttorps skola Uppsala
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet repeterar vi decimaltal och när vi kommer i kontakt med dessa i vardagen. Vi övar oss på avrundning till närmaste heltal och överslagsberäkning.

Innehåll

 

 

Mål för Kapitel 9: Decimaltal

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • avrunda olika decimaltal till heltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • avrunda summan på kvitton till närmaste hela kronor

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgånger och samtal 
 • Enskilt arbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 9. 
 • Grupparbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 9. 
 • Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)
 • Bingeluppgifter

Utvärdering/reflektion 

Diagnos kapitel 9 med efterföljande repetition/fördjupning och självskattning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematikmatris 4-6

Insats krävs
Du behöver stöd för att genomföra ditt arbete.
Nivå 1
Du har kunskaper på en grundläggande nivå
Nivå 2
Du har goda kunskaper och kan reflektera över arbetsområdet
Nivå 3
Du har mycket goda kunskaper om arbetsområdet och kan självständigt genomföra utmanande uppgifter och reflektera över dessa
avrunda decimaltal med en eller flera decimaler till heltal
Du kan avrunda decimaltal till heltal på en enkel nivå.
Du har god förmåga att avrunda decimaltal till heltal.
Du har mycket god förmåga att avrunda decimaltal till heltal.
addera decimaltal
Du har grundläggande förmåga att addera decimaltal
Du har god förmåga att addera decimaltal
Du har mycket god förmåga att addera decimaltal
subtrahera decimaltal
Du har grundläggande förmåga att subtrahera decimaltal
Du har god förmåga att subtrahera decimaltal
Du har mycket god förmåga att subtrahera decimaltal.
multiplicera decimaltal
Du har grundläggande förmåga att multiplicera decimaltal
Du har god förmåga att multiplicera decimaltal
Du har mycket god förmåga att multiplicera decimaltal
dividera decimaltal
Du har grundläggande förmåga att dividera decimaltal
Du har god förmåga att dividera decimaltal
Du kan med stor säkerhet dividera decimaltal
avgöra om dina uträkningar är rimliga
Du har grundläggande förmåga att avgöra om dina uträkningar är rimliga
Du har god förmåga att avgöra om dina uträkningar är rimliga
Du kan med stor säkerhet avgöra om dina uträkningar är rimliga
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra, med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra, med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra, med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: