👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

aktivitetskort språk i förskolan

Skapad 2020-04-28 08:12 i Västerbo Dibber Sverige AB
Här skriver du en kort beskrivning av planeringen som syns under TITEL i skolbanken
Förskola
Aktivitetskort i förskolan – Språk Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller användas till spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen.

Innehåll

Undervisningsplanering

De 50 aktivitetskorten innehåller språkövningar för barn som går i förskolan och i förskoleklass. Korten är sorterade efter områdena:

 

* Språklig medvetenhet
* Lyssna
* Tala och berätta
* Skriftspråk, symboler och ordförråd

 

På ena sidan av kortet finns en berättande text vilken kan läsas högt för barnen som inledning till aktiviteten. På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här finns förtydligat vilket övergripande mål aktiviteten uppfyller, hur aktiviteten ska genomföras samt vilket material som behövs.

Vi använder oss av korten i våra undervisnings stunder. Efter aktiviteten utvärderar vi med barnen och mellan oss pedagoger. Den ansvariga pedagogen för dagen ansvarar för att aktiviteten genom förs. 

Målet med undervisningen är att fånga hela barngruppen och att vi lär på ett lekfullt sätt tillsammans.

DOKUMENTATION

Genom att använda oss av mobil, I-pad kan vi dokumentera i Unikum i vår blogg men också personliga lärloggar. 

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning sker tillsammans med barn på samlingarna, där kan vi reflektera och analysera tillsammans. Vi diskuterar även på vår planering / reflektion hur arbetet går.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18