Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotografi - gestaltning av abstrakta begrepp

Skapad 2020-04-28 08:47 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 – 6 Bild
Hur känns en känsla? Hur skulle man kunna visa den i bild? Kan man fotografera känslor?

Innehåll

Vad vi ska göra:

I den här uppgiften ska vi använda oss av fotografi för att skapa bilder. Vi ska kommunicera känslor i bild. Känslorna vi ska visualisera är kärlek, rädsla och vrede. Vi kommer även att tillsammans titta på bilderna ni skapar och tolka dem. Detta är ett sätt att öva oss på att ”läsa” bilder och förstå vad de vill säga.

Arbetsgång:

·         Fundera över begreppen kärlek, rädsla och vrede. Hur känns känslorna? Hur skulle man kunna visa och uttrycka dessa känslor i bild?

·         Ge dig ut för att fotografera och försöka fånga känslorna i bild.

·         Välj ut en bild av varje känsla som du lämnar in för redovisning.

·         Välj ut en av dessa bilder som du vill redovisa inför klassen.

·         Klassen tittar gemensamt på era bilder som ni valt ut. Vi beskriver och tolkar bilderna vi ser.

·         Efter klassen tolkat och diskuterat bildens innehåll berättar upphovspersonen om sin bild och om hur hen tänkt.

Bedömning:
• Muntligt under arbetets gång.
• Summativ bedömning vid avslutat arbete utifrån kunskapskraven (se matris).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: