Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-04-28 09:02 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska Matematik Historia
Kristendomen ersätter vikingarnas gamla gudar. Det byggs kyrkor och kloster. Präster blir mäktiga. I klostren öppnar skolor och sjukhus. Handeln ökar Städerna växer fram. Trälarna blir fria. Digerdöden härjar. Om detta och mycket mer ska vi läsa under våren.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev

Vi ska under en vårterminen läsa om den tid som kallas medeltiden.
Vi kommer att ta upp följande:

 - den politiska historien – om viktiga personer och händelser under den här tiden 
 - hur människor levde under medeltiden och jämföra med hur människor lever idag  
 - hur kristendomen påverkade Sverige 
 - kampen om handeln på Östersjön och Sveriges roll i den 
 - hur nyheter inom teknik och konst påverkade Sverige  
 - historiska ord och begrepp 

Mål med arbetet

Målet med arbetet är att -

 - du ska känna till vilka viktiga personer och händelser som påverkade Sverige under medeltiden 
 - du ska känna till hur människor levde på medeltiden samt kunna göra jämförelser till vår tid 
 - du ska känna till hur kristendomen påverkade Sverige 
 - du ska känna till Sveriges roll i kampen om handeln på Östersjön 
 - du ska känna till hur nyheter inom teknik och konst påverkade Sverige
 - du ska känna till en del historiska ord och begrepp 
 - du ska utveckla din förmåga att formulera faktatexter utifrån flera olika källor 
 - du ska utveckla din förmåga att planera och genomföra en muntlig presentation
 - du ska utveckla din förmåga att göra kamrat- och självbedömningar

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med detta på olika sätt –

 - vi kommer att läsa och diskutera texter
 - vi kommer att se och diskutera filmer
 - ni kommer att göra enskilda skrivarbeten som lämnas in

-  ni kommer att göra arbeten tillsammans med andra, både i mindre och större grupper som redovisas i tvärgrupper/ hel- eller halvklass

 - ni kommer att lära er nya historiska ord och begrepp
- arbetet kommer att avslutas med ett förhör/prov 

Redovisningsform

 - ni kommer att lämna in enskilda skrivarbeten
 -  ni kommer att redovisa i tvärgrupper/ inför klass
 -  det blir förhör på nya ord och begrepp
 - vi kommer att diskutera i mindre och större grupper
 - ni kommer att få ett förhör på medeltiden

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 - dina kunskaper om medeltiden
 - din förmåga att skriva faktatexter utifrån olika källor
 - din förmåga att planera och genomföra en muntlig presentation 
 - din kunskap om historiska ord och begrepp 
 - din förmåga att delta i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv Ma
Kopia av Palettskolans LPP-mall, Lunds kommun

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: