Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2

Skapad 2020-04-28 08:59 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Så kommer vi jobba med idrott och hälsa åk2.

Innehåll

 

Idrott och hälsa årskurs 2

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att röra dig, genomföra fysiska aktiviteter, få insikt i allemansrätten och att motverka risker.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Utveckla sin fysiska förmåga

·        Känna till reglerna i några vanliga bollsporter (ex. basket och handboll)

·        Kunna några enkla danser

·        Skapa dans och rörelser till musik

 •  Utveckla förmågan att planera, genomföra och värdera idrott och fysiska aktiviteter

·        Kunna planera och genomföra en aktivitet tillsammans med andra

·        Kunna genomföra enklare redskapsgymnastik

 • Utveckla förmågan att genomföra olika fysiska aktiviteter utomhus

·        Kunna några traditionella lekar

·        Kunna orientera sig i sin närmiljö med hjälp av en karta

 •  Utveckla förmågan att förebygga risker och hantera nödsituationer

·        Ha en insikt i friluftsliv och förebygga ev. risker

·        Ha handlingsberedskap om en olycka skulle inträffa

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 •         Röra dig
 •         Planera och genomföra fysika aktiviteter
 •         Anpassa sig vid utomhusvistelse
 •         Hantera risker

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen.

Bedömningen redovisas i matris idrott och hälsa Lgr11 bedömningsmatris 1

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: