Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Städning

Skapad 2020-04-28 09:28 i Backebo Dibber Sverige AB
Förskola
På Backebo hjälps vi åt att städa undan efter avslutad lek. Barnen utvecklar sitt ansvarstagande genom att med stöd av en pedagog ställa leksakerna på sin plats.

Innehåll

BAKGRUND

Vi vill uppmuntra barnen till att visa omsorg för förskolans lekmaterial och hålla ordning och reda på leksakerna. Efter avslutad aktivitet hjälps vi åt att plocka undan efter oss, för att underlätta för nästa kompis som vill leka med samma material.

MÅL

Barnen utvecklar en omsorg och ett ansvarstagande för förskolans lekmaterial och miljö.

METOD - GENOMFÖRANDE

- Vi pedagoger är närvarande och stöttar barnen i processen att plocka undan efter sig.
- Vi pedagoger är konsekventa gentemot barnen.
- Vi ger barnen tiden och möjligheten att reflektera kring varför det är viktigt att var sak ska vara på sin plats.
- Vi gör städningen till en rolig aktivitet och inspirerar barnen genom att uppmana t.ex. att "plocka undan tre saker", använda städkort, städtärning, discostädning
- I verksamheten har vi mycket bilder på lekmaterialet för att underlätta för barnen i städprocessen, både bilder på  materialet och teckenbilder.

DOKUMENATION

Vi använder oss mycket av bilder i verksamheten för att underlätta för barnen i processen. Vi dokumenterar tillsammans med barnen genom foto och text som används till barnens lärloggar på Unikum.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på vår reflektionstid, teammöten och apk hur det går och vad vi kan utveckla.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: