Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedir en español - beställa på spanska

Skapad 2020-04-28 09:43 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du ska skriva manus samt delta i rollspel och bl.a. lära dig enklare fraser för hur man beställer mat och dryck på spanska. Man väljer själv om man vill spela upp sin scen live eller spela in den på iMovie.

Innehåll

Kursmoment åk 7 moderna språk

 

Lära sig grundläggande vardagsfraser (i det här specifika fallet fokuserar vi på hur man beställer mat och dryck)

Arbeta med det tematiska ordförrådet

Kunna framföra ett enkelt rollspel

Prata kring enkla ämnen, som t.ex. väder, intressen, kläder och mat

Prata i både presens och futurum

Intonation och uttal

 

Grammatik

Grammatik åk 7 (presens och futurum)

Översiktlig repetition av verb och grammatik

 

Examination

Muntlig presentation i form av rollspel

Eget arbete med manus

Betygskriterier och kursmål

 

Kursmoment åk 7 i spanska

 

Repetition av kunskaper från hela åk 7

 

Beställa på restaurang ( ev. göra egna matsedlar i form av affischer som presenteras muntligt och skriftligt samt rollspel kring restaurangbersök)

 

Presens av de tre regelbundna verbformerna

 

Oregelbundna verb: ser, estar, ir och tener

 

Futurum med ir

 

Pronomen: personliga och possessiva

 

Utvidga det tematiska ordförrådet och förrådet av vardagsfraser

 

 

 

 

 

 


Uppgifter

  • En el restaurante

Matriser

M2
PEDIR EN UNA CAFETERÍA

Rubrik 1

Skriva
Du gör dig förstådd i mycket enkel form och du bildar enkla meningar där grammatik- och stavningsfel inte förstör förståelsen.
Du gör dig förstådd i skrift på ett tydligt sätt och visar att du till största del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Du kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll, samt grammatiskt korrekt språk.
Samtala
Du deltar i mycket enkla samtal om saker du känner väl till.
Du deltar i enkla samtal och visar vilja att kommunicera. Du ställer frågor och du kan svara på andras frågor till dig.
Du är muntligt aktiv och försöker använda dig av strategier som t.ex. omformuleringar för att göra dig förstådd
Höra
Du förstår det mest väsentliga när språket talas långsamt och tydligt , men har svårt att svara på frågor kring innehållet
Du förstår det viktigaste när språket talas tydligt och kan svara på frågor som rör innehållet i helhet.
Du förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt och kan kortfattat återberätta innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: