Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Märchen VT 2020

Skapad 2020-04-28 09:57 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Es war einmal..... So beginnt ein Märchen auf Deutsch! Du kommer att läsa och bearbeta ett antal sagor av Bröderna Grimm. Du skriver om en av sagorna till en modern version och gestaltar din moderna version i t.ex. film, bild, rollspel…

Innehåll

Tidsperiod: v 18-22

 

Vad ska jag lära mig och hur ska jag visa det?

 1. Du ska visa att du förstår en saga på tyska genom att återberätta, översätta och svara på frågor.
 2. Du ska visa att du känner igen olika ordklasser och då - tids verbformen i en text på tyska,. och att du kan använda de vanligaste av dem när du skriver egna texter.
 3. Du ska visa att du kan skriva en enkel och begriplig saga på tyska samt omarbeta sagor i ett nutidsperspektiv.

 

Arbetsuppgifter:

 • läsning o bearbetning av olika sagor från Bröderna Grimm
 • omskrivning av sagorna till en modern variant
 • gestalta den nyskrivna varianten i form av bild, film, rollspel...

 

 

 

 

Uppgifter

 • Das Märchen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Tyska 9

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Läsa
Du förstår det viktigaste, vad det handlar om, av innehållet i enkla texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet (t.ex. återberätta och svara på frågor)
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i skrift. Du visar din förståelse genom att redogöra för detta på olika sätt och med visst flyt.
Ny aspekt
Lyssna
Du förstår det viktigaste, vad det handlar om, av innehållet i tydligt talat språk. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet (t.ex. återberätta och svara på frågor)
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat språk. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk. Du visar din förståelse genom att redogöra för detta på olika sätt och med visst flyt.
Ny aspekt
Skriva
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i skrift med fraser och meningar (kunna använda de glosor du lärt dig och bilda meningar, beskriva hur något är eller ser ut, samt uttrycka sig i olika tidsformer)
Du kan formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande i skrift. (tex. Använda vanliga verb och rörelseverb på ett korrekt sätt, välja rätt tempus och göra tydliga och mer utförliga beskrivningar)
Du kan i skrift uttrycka dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande (du ska vara medveten om de språkregler vi har gått igenom och använda dem, särskilt viktigt i skrift där det finns utrymme för att tänka efter)
Ny aspekt
Tala
Du kan i tal formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar (kunna använda de glosor du lärt dig och bilda meningar, beskriva hur något är eller ser ut, samt uttrycka sig i olika tidsformer)
Du kan formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande i tal. (tex. Använda vanliga verb och rörelseverb på ett korrekt sätt, välja rätt tempus och göra tydliga och mer utförliga beskrivningar)
Du kan i tal uttrycka dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande (du ska vara medveten om de språkregler vi har gått igenom och använda dem)
Ny aspekt
Strategier
Du kan välja någon strategi för lyssnande och läsning (t.ex. gissa sig till vad något betyder).
Du kan i viss utsträckning välja och använda sig av olika strategier för lyssnande och läsning
Du kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser språkliga problem. (du kan sätta in sin kunskap i nya sammanhang, experimentera med språket på ett medvetet sätt och inte bara genom att gissa)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: