Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse - grovmotorik

Skapad 2020-04-28 10:14 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi ska känna rörelseglädje och samtidigt utveckla grovmotoriska grundformer till sammansatta former i form av lek, rörelse och övningar. Vi kommer att träna balans, koordination, smidighet, styrka och kondition genom t e x hinderbana, olika stationer, hopprep, rockringar, springa, hoppa, klättra, balansgång och kullerbyttor. Du får härmed en bättre kroppsuppfattning.

Innehåll

Syfte

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar:

- allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.
- sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
- en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få träna på olika motoriska rörelseförmågor med hela din kropp. Med hjälp av redskap och material som finns i idrottshallen kommer fokus att ligga på balans, kroppskontroll, smidighet, koordination och styrka. 

Du kommer att få delta i olika hinderbanor, stationer och lekar. Det varierar  beroende på övningar och redskap. Du ska ta dig runt banorna genom/på/under/i och över de olika redskapen. Du kommer att få träna smidighet, kroppskontroll, koordination, styrka och balans. Du kommer att få kasta, fånga, hoppa, springa, stödja,  balansera, krypa, åla, hänga, klättra och rulla. 

 

1. Balans- här ska du gå balansgång på en bänk/bom. Som utmaning kan du använda en ärtpåse på huvudet, stanna mitt på bänken/bommen och balansera på ett ben. 

2. Smidighet- genom en tunnel med två bänkar och en madrass ska du krypa/åla igenom tunneln. 

3. Koordination/smidighet- hoppa över bänken från sida till sida. 

4. Styrka/koordination- hoppa upp och ner från/mellan pallplintarna, jämfota. 

5. Koordination/kroppskontroll- hoppa hage i rockringarna och hoppa hopprep

6. Smidighet/styrka- klättra mellan de röda mjuka bollarna/igenom rockringarna på ribbstolarna. 

7. Smidighet- på en matta kan du själv välja hur du vill rulla dig på mattan, exempelvis en kullerbytta. 

 

Du ska utveckla dina kunskaper och förmågor genom att:   

  • Träna på grovmotoriska grundformer såsom kasta, fånga, hoppa, springa, stödja,  balansera, krypa, åla, hänga, klättra och rulla.
  • Medverka i enkla lekar och följa dess regler.

 

Vad bedöms 

  • ditt deltagande i aktiviteterna på idrottslektionerna
  • din förmåga att använda grovmotoriska rörelser
  • din förmåga att följa lekens regler
  • din förmåga att samarbeta med dina kompisar

 

Hur går bedömningen till

Bedömningen sker genom observationer,  fortlöpande under lektionerna. Bedömning kommer att ske utifrån matrisen. Eleverna kommer också att ges möjlighet att bedöma sig själva.  Du kommer att få feedback och tips på hur du kan komma vidare under lektionerna. Vi kommer att utvärdera lektionerna tillsammans efter lektionen och fråga hur det gick, vad var lätt, vad var svårt, lärde du dig något nytt? Vad var roligt, mindre roligt? Vad kan bli bättre?

 

Matriser

Idh
Grovmotorik

Grovmotorik
Grovmotoriska färdigheter Avser förmåga att kasta, fånga, hoppa, springa, stödja, balansera, krypa, åla, hänga, klättra och rulla.
  • Idh  1-3
Nivå 1 Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna t ex spring, hoppa och klättra. Du är osäker i dina motoriska rörelser.
Nivå 2 Du klarar av flera av de olika grovmotoriska grundformerna.
Nivå 3 Du klarar av flera av de olika grovmotoriska grundformerna med säkerhet.
Nivå 4 Du kan utmana dina motoriska färdigheter och behärskar de olika grovmotoriska grundformerna.
Nivå 5 Du kontrollerar kroppen bra i rörelse och behärskar flera grovmotoriska grundformerna i sammansatta former i lekar och övningar (kasta och springa samtidigt)

Idh
Hinderbana/station övningar

Jag har övat på att...
Jag behöver träna mer på att..
Jag kan
Åla
Hoppa över bänken från sida till sida
Balansgång på en lutande bänk uppför en bom
Klättra i ribbstolarna
Hoppa upp och ner från/mellan pallplintarna, jämfota.
Rulla
Kullerbytta
Hoppa hopprep
Kan genomföra hinderbanan utan att skada sig själv eller någon annan
Kan anpassa styrka och balans till uppgiften
Se alternativa vägar
Hänga i repen och svinga sig till en bänk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: