Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9C Söka information om ett lands demokratiska rättigheter

Skapad 2020-04-28 10:23 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Som sista kurs under grundskolan gör vi en specialare och kommer att jobba med att söka lite information om ett lands demokratiska rättigheter. Du har fått ett land utlottat till dig där du skall söka information om hur det är med demokratiska rättigheter. Efter detta skall du diskutera och reflektera om hur det är i landet och jämföra med hur du tycker vi har det i Sverige. Du skall använda den mall som finns för att göra detta arbete, tänk på att hela tiden redovisa källor och sedan vara källkritisk. Uppgiften kommer vi jobba med under lektionstid från v17-v21. Mall finns som uppgift och kan laddas ned. En stor del av uppgiften är förutbestämd och är redan gjort av mig. Du skall söka information om ditt land och föra in det i din skapade mall. Ladda ned mallen och spara den i wordonline. Ut och sök! / Lycka till

Innehåll

Politiska system och medier

Tidsplan:

V17-21

V17  Demokrati s 178 Utkik och diktatur s 184, Genomgång demokratiuppgift söka info om ett land

V17-21 Jobba med demokratiuppgift

Konkretiserade mål

Du skall kunna de åtta områden som boken tar upp som viktiga demokratiska rättigheter.

1. MR 2. Regelbundna val  3. Flerpartisystem 4. Fri opinionsbildning. 5. Föreningsrätt.

6. Majoritetsprincipen 7. Rättssäkerhet 8 Maktdelningsprincipen

Du skall kunna även veta: Vad är medier, Tredje statsmakten? propaganda och påverkan, algoritmer, trollfabriker, nyhetsvärdering

Göra den examinerande skrivuppgifter om ditt land utifrån instruktioner.

Material:

Samhällskunskapsbok utkik

Demokratiska system och olika statsskick https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/demokrati/demokratiska-system-och-olika-statsskick

studi.se filmer om demokrati och mänskliga rättigheter.

 

Examinationer och bedömning:

Inlämnad Uppgift skriven om det land som du fått utlottat till dig, använd modell nedan att skriva i.

Förslag på källor till din inlämningsuppgift (du måste minst använda tre källor)

https://www.globalis.se/

https://www.ui.se/landguiden

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Länder till demokratiuppgift

  • Modell att skriva i för arbete om demokrati

  • Uppgiftmodell att skriva i demokratiarbete

  • Länder till demokratiuppgift

Matriser

Sv Sh SvA
Bedömningsmatris kurs om demokrati och medier samt skrivarbete om ett lands demokratiska rättigheter

F
E
C
A
Ha kunskaper om samhällsstrukturer
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Beskriva samband inom och mellan samhällsstrukturer
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp och modeller
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonera om hur samhälle och individer påverkar varandra
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
Uppgift om demokrati till varje pris, begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Redogöra för mänskliga rättigheter
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Redogöra för nationella minoriteter
skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Ha kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra väl utvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Söka information och kritiskt granska den
Skrivarbete om ett land.
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: