Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia

Skapad 2020-04-28 12:53 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
Kan man tro på allt som skrivs och sägs? I det här arbetsområdet tittar vi på vilka olika massmedier som finns i vårt samhälle och varför de är en viktig del i demokratin..

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Detta arbetsområde ska bidra till att du får en inblick i vilka olika massmedier som finns i vårt samhälle och hur de fungerar. 

Du ska också få tillfälle att reflektera över olika källors påverkan på oss människor samt kunna ta ställning till vilka källor som är trovärdiga eller inte.

Du ska få möjlighet att:

 • Förstå och fundera kring vilken sorts makt massmedia har i vårt samhälle.
 • Förstå vilka lagar massmedia måste följa i ett demokratiskt samhälle och fundera kring varför dessa lagar finns.
 • Förstå och reflektera kring hur massmedia påverkar människor och vårt sätt att tänka.

Arbetets innehåll

 • Vi ser på olika klipp från studi.se och diskuterar innehållet.
 • Vi läser, samtalar om och svarar på frågor i ditt studiehäfte.
 • Du gör en bildanalys enskilt och tillsammans med en kompis.
 • Du använder den digitala boken Samhällskunskap på Liber online.

Bedömning

Jag kommer att titta på hur väl du:

 • använder och förstår viktiga ord och begrepp i arbetsområdet
 • kan förklara massmedias roll i samhället
 •  

Du visar dina kunskaper i de muntliga diskussionerna vi har under lektionstid och skriftligt genom din bildanalysuppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: