Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem

Skapad 2020-04-28 12:43 i Racklöfska skolan Åre
Ekosystem, artlära och fältstudier
Grundskola 6 Svenska Geografi Biologi
Du ska få utveckla dina kunskaper om biologiska sammanhang, biologins begrepp med fokus på ekosystem. Syftet är också att du ska utveckla din nyfikenhet och ditt intresse för naturen runt omkring dig.

Innehåll

Centralt innehåll

* Ekosystemtjänster t.ex nedbrytning

* Djurs, växters och andra organismers liv samt ekologiska  samband.

* Ekossystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt  förekommande arter.

* Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

* Enkla fältstudier.

* Dokumentation av fältstudie.

Arbetssätt

  • Inom arbetsområdet kommer du att få arbeta med artlära.
  • Du får då träna på att använda naturvetenskapliga källor t.ex flora.
  • Gemensamma genomgångar, diskussioner och filmer kommer att ge dig möjlighet att få kunskap om ekologi och biologins begrepp. 
  • Någon fältstudie med dokumentation utvecklar din förmåga att utföra systematiska undersökningar. 
  • Du kommer få arbeta med ett ekosystem och redovisa ekologiska sammanhang för klassen.

Bedömning

Dina kunskaper bedöms genom:

  • Slutprov där du visar din kunskap på det vi har gått igenom på genomgångar.
  • Hur du lägger upp en fältstudie och dokumenterar den.
  • Redovisning av ett ekosystem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: