Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, Kristendom och Islam 7B

Skapad 2020-04-28 14:21 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi lever en globaliserad värld med mångfald, och för att få en ökad förståelse för människor är det viktigt att lära sig mer olika religioner. Du ska nu fä lära dig mer systerreligionerna.

Innehåll

Syfte:

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Religioner är centrala inslag i den mänskliga kulturen, och har alltid hjälpt människor att förstå och förklara levnadsvillkor och sociala sammanhang. Vi arbetar därför i detta arbetsområde med systerreligionerna, eller de abrahamitiska religionerna, alltså religionerna som utgår från Abraham: Judendom, Kristendom och Islam

 

Undervisning och arbetssätt

Vi inleder området med att göra ett jämförande schema mellan judendomen, kristendomen och islam.

Undervisningen kommer bestå av:

 • genomgångar av de olika religionerna
 • faktafilmer
 • olika arbetsuppgifter som handlar om begrepp, fakta och förståelse samt jämförelser

 

Det här är viktigt inom de olika religionerna:

 • centrala tankegångar - Vad är det man tror på? Vad är själva kärnan i religionen (centrala tankegångar)?
 • religiösa riter och handlingar - Vad gör man för att "visa" sin tro? 

Faktaprov och jämförelse vecka 19

 

Uppgifter:

Ni kommer få arbeta med att tillgodogöra er faktakunskaper om de olika religionerna och göra jämförelser mellan religionerna.

Att kunna till provet:

Jämförelseschemat

Viktiga personer

Symboler & Heliga byggnader

Heliga ritualer och levnadsregler

Bönen

Religiösa uttryck och centrala tankegångar

Matregler islam och judendom

Högtider & Ceremonier

Heliga skrifter

 

Läs i boken och i ert gemensamma häfte som ni själva skapat med jämförelser. (ligger digitalt i er 7B mapp)

 

Bedömning

Ni kommer få visa era faktakunskaper och förståelse genom lektionsarbete och på ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion år 7-9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Fakta
Eleven har grundläggande kunskaper om syskonreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om syskonreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om syskonreligionerna.
Beskrivningar, samband, mönster
Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Likheter & skillnader Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: