Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-04-28 14:43 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Biologi
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta vart man vill?

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

 

 •  vad som menas med barrskog, lövskog och blandskog. 
 • vad som händer i naturen
 • olika begrepp tex nedbrytning, nedbrytare, namn på olika djur, växter och svampar. 
 • några näringskedjor i naturen. 
 • allemansrätten

Såhär kommer vi att arbeta

 • titta på film
 • Läsa i koll på NO
 • arbetsblad och undersökning 
 • grupp- och pararbete
 • enskilt arbete

Såhär visar du dina förmågor och kunskaper

 • i samtal
 • i grupparbete
 • i diagnos under arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: