Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Kristendom år 8 VT20

Skapad 2020-04-28 14:48 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Religionskunskap
Varför delades den katolska kyrkan upp en gång i tiden? Vilka olika inriktningar finns det inom kristendomen idag? Vilken roll har kristendomen i dagens samhälle? Dessa frågor och andra som kan dyka upp på vägen kommer vi att fokusera på de nästkommande veckorna tom vecka 19.

Innehåll

 

Vi utgår från en historisk tillbakablick där vi ska se hur uppdelningen av kyrkan gick till för att sedan se till den svenska kyrkans historia. Då ska vi se hur Sverige fick en protestantisk kyrka istället för en katolsk och hur den kyrkan med tiden förändrats fram till idag. Vi kommer att titta närmare på den Svenska kyrkans traditioner, historia och riter, jämföra dessa med katolicismen samt försöka se hur dessa påverkar det vardagliga livet för människan.

Undervisningen i religionskunskap skall utveckla era kunskaper om religioner och livsåskådningar, både i det egna samhället och på andra platser i världen och det är därför ni kommer att få studera hur människor inom olika religiösa traditioner utrycker sin religion på olika sätt. Undervisningen skall visa vilken roll religionen har i samhället, ibland avsiktligt och ibland helt oavsiktligt. Det kan handla om strävan efter fred eller som anledning till konflikt, för att främja social sammanhållning eller som bidragande orsak till segregation.

Arbetssätt och material

·         Genomgångar som sammanfattar Religion Utkik s. 100-102, 105, 107-108, 112-116, 130-135, 139-144.148-149. Kom ihåg att du kan läsa med öronen via Inläsningstjänst.

·         Övningar för att träna på att jämföra

·         Övningar för att träna på källkritik

·         Filmer som vi ser tillsammans (länkas i Teams så att du kan se om du missar dem)

·         Ett mindre grupparbete för att studera dagens kristna rörelser där du söker egen information

Bedömning

Bedömningsuppgiften kommer att vara ett skriftligt prov som genomförs vecka 19 baserat på det vi jobbat med. Provet kommer att skrivas i DigiExam och bestå av kryss-, kort- samt långsvarsfrågor. Instuderingsfrågorna finns här i planeringen och om ni klarar av att svara på dem så klarar ni provet. I samband med grupparbetet ska alla lämna in en individuell uppgift om källkritik.

Begrepp

Eftersom religion inte ställer krav på att ni kan alla viktiga begrepp kommer dessa bara att kollas av genom ett separat läxförhör. Syftet med ett läxförhör är att du ska veta hur pass väl du kan dem. En korrekt begreppsanvändning underlättar arbetet med övriga kunskapskrav och gör att resonemang blir tydligare.

 

Katolicism, Celibat, Diakon, Dop, Frikyrka, Församling, Gustav Vasa, Husförhör, Högmässa, Högtid, Kantor, Katolik, Kristendom, Kyrkomötet, Nattvard, Olaus Petri, Ortodox, Patriark, Protestant, Påve, Sakrament, Sekt, Statskyrka, Väckelserörelsen, Västrom, Ärkebiskop, Östrom

 

Begrepp som ni måste kunna använda och resonera kring är trovärdighet och relevans.

Vi har pratat om detta i historia och samma sak gäller alltså här. Skillnaden är att du i religion även ska kunna söka information om religioner och andra livsåskådningar.

Relevans - om källan är användbar i sammanhanget. Ger den information om rätt ämne? Går den att förstå? Beroende på hur du besvarar dessa frågor ska du avgöra om källan kan användas till det du behöver eller inte.

Trovärdighet - om källan är pålitlig. Vem har skapat källan? Varför har källan skapats? När är källan från? Genom att besvara dessa frågor blir du mer uppmärksam på bakgrunden till källans uppkomst.

Kommer du ihåg BÄST?

BeroendeBehöver källan en annan källa för att vara trovärdig? Förstärks den av en annan källa?

Äkthet: Har du skäl att misstänka att källan är förfalskad? Var finns den?

Samtid: Är källan från den tid den ger information om?

Tendens: Är källan vinklad ur något tydligt perspektiv 

 

 

Lektionsplanering

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Övrigt

16

Påsklov

 

Introduktion kristendom

Utkik sid 100-102, 105, 107-108, 112-116, 130-135, 139-144, 148-149

17

Gemensam genomgång och övning 1

 

Gemensam genomgång och övning 2

Göra klart övning 2 + enskilda samtal

 

18

Film ”Från Sverige till himlen -Väckelsekristendom” sli.se 

Läxförhör begrepp

Instuderingsfrågor och tankekarta

Lovdag

Lov fredag 1/5

19

Källkritik Plymouthbröderna

Källkritik klar

Jobba med instuderingsfrågor

Prov i Digiexam

 

20

Grupparbete

Grupparbete

Inlämning

 

 

Instuderingsfrågor

Reserverat: Centrala tankegångar.Att kort förklara innebär att ha en förståelse för vad ordet innebär. Du behöver alltså inte gå in i detalj men skall kunna uppvisa en grundläggande förståelse, fråga 1-7.

Att redogöra och resonera innebär att kunna förklara ett händelseförlopp med orsaker och konsekvenser samt förklara varför något är på ett visst sätt, fråga 8-11.

 

1.       Vad innebär Treenigheten för kristendomen?

2.     Vad det innebär att Jesus dog för våra synder enligt kristendomen?

3.      Vad innebär det dubbla kärleksbudskapet enligt kristendomen?

4.     Vad innebär dopet enligt kristendomen?

5.     Vad innebär nattvarden enligt kristendomen?

6.     Vad innebär trosförklaringen enligt kristendomen?

7.      Vad innebär den fria viljan enligt kristendomen?

8.    Hur har Svenska kyrkan utvecklats de sista 500 åren?

9.     Varför och hur har den svenska kyrkan moderniserats

?10. Vilka skillnader finns det mellan protestantismen och katolicismen?

11.      Varför gick protestantismen och katolicismen skilda vägar?

12.    På vilket sätt har samspelet mellan kyrka och samhälle förändrats de sista 100 åren, framför allt i Sverige men även i resten av världen?

Kan du använda begreppen?
Att använda dem innebär att du vet var du kan använda dem i dina svar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: