Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-religioner

Skapad 2020-04-28 14:59 i Kungsgårdsskolan Säter
Grundsärskola F
Eleverna ska forska om religion Kristendom och Islam. Jämföra och se skillnader på olika människors tro. Byggnader, människor och deras olika namn för religionen samt syn på sin tro.

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Islam och Kristendom

 

Innehåll                                            Islam Kristendomen Religion - Gratis foto på Pixabay

 

Syfte och förmågor

 

·         analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa

 

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Kunskapskrav

 

” Eleven kan beskriva några platser för religionsutövning och kopplar dessa med religioner som utövas i närområdet.”

 

” Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam.

 

”Eleven kan återge några delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, Koranen samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.”

 

”Eleven kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.”

 

Vad?

 

·         Du ska kunna namnen på platser/byggnader för religionsutövning inom religionerna kristendom, islam.

 

·         Eleven kan ge exempel på någon högtid från kristendomen, islam.

 

·         Du kan ge exempel på någon symbol från kristendomen, islam.

 

Hur? Vi lär oss genom att:

 

Vi skriver faktatexter.

 

·         Bilduppgift på samlingsplatser eller symboler.

 

·         Se på filmer.

 

·         Läsa faktatexter

 

Bedömningssituationer

 

Du visar oss vuxna vad du kan genom att…

 

·         Ta del av faktatext.

 

·         Para ihop symbol, plats för religionsutövning och högtider med respektive religion. Ev. dra streck.

 

·         I faktatexterna används stor bokstav och punkt på rätt ställe.

 

·         Berätta kortfattat lite information om de 2 religionerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: