Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bärens och Äpplets planering/ Upplevelse

Skapad 2020-04-28 15:51 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Utifrån ett gemensamt tema skapar vi tvärgrupper de kommande veckor.

Innehåll

Planering

 

Mål :

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet,kreativitet och lust att leka och lära

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser,tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild,form,drama,rörelse,sång,musik och dans.

 

  1. Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå?

• Se ovan.

 

   2. Syfte

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Tanken är att barnen ska våga och vilja kommunicera och uttrycka sig på olika sätt

 

3.Barnens intressen, initiativ, behov

Vilka av barnens intresse, initiativ och behov kan integreras i målområdet? Vilket tema ska presenteras för barnen?

• Vi har valt de här målen då vi uppmärksammat barnens intresse i dessa mål.

Vi tänker rikta in oss på tema upplevelser.

 

4.  Förståelse

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

• Förståelse för olika sätt att kommunicera.

 

5. Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

     • Förmågan att våga uttrycka sig på olika sätt.

 

6. Förhållningssätt

(Vilka förhållningssätt behöver pedagogerna ha i aktiviteten för att lärande ska ske i barngruppen?)

• Vara aktivt närvarande och engagerad och delaktig i deras upplevelser samt att man reflekterar och under aktiviteten ställer kognitiva frågor i de olika

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: