Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Broar

Skapad 2020-04-28 20:51 i Elinebergsskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med broar både teoretiskt och praktiskt.
Grundskola 5 – 6 Teknik
Vi kommer att lära oss om olika broar och hur de konstrueras. Du kommer att få bygga en bro av glasspinnar. Du ska också i grupp göra en ritning efter vissa normer och bygga en hållfast bro som stämmer överens med ritningen. Du ska kunna olika typer av broar t.ex. hängbro, valvbro, bågbro eller balkbro och hur de är konstruerade. Dessutom kommer du att få fördjupa dig i en känd bro som du ska bygga och redovisa för dina kamrater.

Innehåll

Mål

Efter vi arbetat klart med området ska du kunna:

 • känna till olika slags broar och vad som är specifikt för dem
 • förklara vad som gör de hållfasta och stabila
 • använda dig av begrepp som hållfasthet, stabil, tryckkraft och dragkraft
 • göra en  ritning och bygga  en modell av en bro i grupp, alltså genomföra en konstruktionsuppgift

 

Så här kommer vi att arbeta..

 

 • samtala och diskutera i grupp
 • arbeta enskilt och  grupp
 • bygga en bro
 • leta på internet efter fakta om broar
 • skissa och bygga efter skissen.
 • redovisa ditt arbete för dina kamrater och beskriva problemen du möte och hur du löste dem.  
 

Detta kommer vi att bedöma

Jag kommer bedöma ditt arbete i gruppen hur väl den färdiga bromodellen stämmer med ritningen. Du ska kunna beskriva och visa på samband mellan olika konstruktioner.  Du ska kunna beskriva hur de är uppbyggda och vad som gör de hållfasta och stabila. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
TEKNIK kunskapskrav åk 4-6

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: