Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys åk9

Skapad 2020-04-29 05:23 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Ni är klara med er film affisch och har under en längre tid funderat på hur man når med en bild i ett kommersiellt sammanhang.

Innehåll

 

ARBETSOMRÅDE

 

Bild åk 9

 

Classroom kurskod hloxnaj

 

 

 

Bildanalys

 

SYFTE

 

·         Vi ska lära oss att kritiskt granska en bild

 

·         Vi fördjupar vårt bildseende

 

·         Vi lär oss bildsemiotiska begrepp och integrerar dem i vårt resonemang

 

·         Vi lär oss konsthistoria

 

MÅL

 

  • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas
  • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  • Vi undersöker samtidskonst/dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

 

 

 

MATERIAL SOM KRÄVS

 

·         Mediabilder, internet

 

·         Konsthistoriska bilder.

 

·         Samtida konstverk

 

·         Lathund över bildsemiotiska begrepp (se nedan)

 

AKTIVITET

 

·         Uppgiften påbörjas v.16 och väntas ta 4 veckor

 

·         Bildanalysen ska vara två A4 ark, en sida med text(teckenstorlek 12, radavstånd 1.5) och en sida med den utvalda bilden.

 

·         Uppgiften lämnas in i Classroom 20 maj  

 

 

 

Lathund till bildsemiotiska grundbegrepp.

 

Använd denna lathund för att analysera dina och andras bilder och liknande medieanknutna budskap.

Skala av bilden lager för lager.

 

Betydelser

IKONISKT TECKEN
Likhet

INDEXIKALISKT TECKEN / INDEX
Tecknet hänvisar till något annat i närheten.
Fotspår är index för en människa.


KONVENTIONELLT TECKEN
Inlärt tecken. Det liknar inte sin betydelse.
Hus/casa/house/maison. Bokstaven D är symbolen för språkljudet D.


PIKTORALT
Det bilden visar.
Ett stilleben är en samling olika föremål. Rembrandts självporträtt visar en gammal man.


PLASTISKT
Färg & Formbetydelser.
Ett stilleben består av olika former och färger. Rembrandts självporträtt är utförda i dova, bruna färger och cirkulära former.


AVBILDAT RUM
Det rum vi ser som en illusion på bilden

REFERENTIELLT RUM

Förlängning av bildens innehåll.
Lukt, smak, rörelse, linjer, ljus, färger. Ser vi en frontalbild av en människa, kan vi föreställa oss hur människan ser ut bakifrån.


BETRAKTARENS RUM
Där man befinner sig vid betraktandet.
Galleriet, museet, tidningen, Tv:n, kontexten (sammanhanget) skapar betydelse

 

Bildens Retorik

RETORIK= Konsten att nå ut på ett medryckande sätt

 

När man inte bara åstadkommer en främmandegöring, utan dessutom bryter mot en norm, ex. Picasso, Duchamp, Eisenstein,

 

IDEALISERING
uppåtgående retorik, mer positiv eller vackrare än väntat.

 

VÄRDEÖVERFÖRING
Omplacering till bättre eller sämre egenskaper.

KARIKERING
Nedåtgående retorik, negativ eller nedvärderande framställning

FRÄMMANDEGÖRING
Konstvärlden arbetar med främmandegöringar. Man vill bryta ett automatiserat vaneseende genom att stoppa in kända föremål i icke förväntade situationer.
T.ex. Köttklänningen, Dalis mjuka klockor.


 

NÄRMANDEGÖRING
Närhet ger Likhet.
Reklamen arbetar med närmandegöring

 


AUTOMATISERING
När det närmande/främmandegjorda blir en vana, man upphör att se budskapet/uttrycket/intrycket.

 

 

 

Bildklassifikation

TEXT
Väv.
Språk, bilder, design och kulturer är olika slags vävar. Verbala och Visuella texter
.

KONSTRUKTIONSART
Uppbyggnad, material.
Konstruktionsarten visar på; hur bilden kommer att kunna förflytta sig (cirkulera)

FUNKTIONSART
Sociala effekter eller funktioner. Konst-estetik, Reklam-säljande.

CIRKULATIONSKANAL
Kanaler där bilder når sin mottagare.
Vykort, tavlor, internet, TV. Kontexten (sammanhanget) bestämmer betydelsen och cirkulationskanal. En naken kvinna i en bastu har en betydelse. Samma nakna kvinna i ett rum har en annan betydelse.


KODER
Norm eller Regelsystem som bestämmer kopplingen mellan Uttryck och Innehåll.
Utan koder kan vi inte tolka budskapet. Starka koder är det verbala språket, matematiken och notsystemet. Bilder har svagare koder, men det ersätts ofta med Schemata( mindre statiskt)


PERTINENTA ELLER DISTINKTIVA DRAG
De viktigaste delarna av en bild.
Det som är nödvändigt för bildens uttryck och för att bilden ska kunna tolkas.

SÄNDAR / MOTTAGARFÖRHÅLLANDE
Mottagarorienterad = lätt avläsbar, lätt att förstå. Mottagaren avkodar /& tolkar.
Sändarorienterad = elitistisk, svårtillgänglig, auktoritär, expert. Sändaren kodar/skapar ett schema.

METAFOR
Förening av två egna enheter som formar en tredje enhet. 1+1=1.
Magritte använder metaforer. Barnkulturen är fylld av metaforer, en sko blir en segelbåt t.ex. i metaforen sker en överföring av egenskaper från det ena av två led till det andra. 

DENOTATION
Ett teckens egentliga betydelse - lexikala betydelse.
Grund- eller kärnbetydelse i motsats till konnotation/ medbetydelse. Denotationen "en leende mun" kan få mig att konnotera till " min mamma". Ordet "hus" denoterar samma sak för de som vet hur ett hus ser ut.

KONNOTATION
De konnotativa betydelserna är svåra att identifiera eftersom de inte finns på bilden, utan i mottagarens hjärna. En bild av ett hus betyder olika saker för de som ser huset. Konnotationer är gemensamma för ett kollektiv, en kulturell association. Färgen vit betyder olika saker för en västerlänning och en österlänning.

INTERTEXTUALITET
bildens relation till andra bilder och andra fenomen, sociala, kulturella, etc. Ingenting skapas från intet eller från något geni (subjekt) utan allt kommer ur något annat.
En målning är inte bara en skapelse av en enskild konstnär, utan är transformeringar av andra bilder och idéer. Det är ett schemana = en struktur, en tavla, osv. som justeras. Man skapar en annan tavla genom att förändra den ursprungliga tavlan/schemat. En idé är inte bara idégivarens produkt, utan en justering av andras idéer. I alla s.k. nya skapelser finns det rester och fragment från gamla. Parafraser är typiska exempel på intertextualitet.

METABILD
kan också kallas parafras. Parafraser är översättningar från ett betydelsebärande system till ett annat. Ex. Duchamps Monalisa med mustascher.

SYNEKDOK
Medförstående. En del av ett uttryck betonas istället för helheten.
Kronan betyder kungahuset, en logotyp står för ett företag/produkt.

CENTRIPETAL / CENTRIFUGAL
Centripetal = Konsten tar intryck autonomt - inget utifrån.
Centrifugal = Konsten påverkas av allt, sociala, politiska, psykologiska, kulturella och andra faktorer

KIROGRAFISK
Hand producerat, ex. målning, teckning, keramik.

MEKANOGRAFISK
Maskingjort, ex. foto, video, datorgrafik.

CENTRUM / PERIFERI
Centrum - det etablerade, det som gäller, det som har makten.
Periferi -det som rör sig utanför centrum, ”undergroundrörelser”.

 

 Centrum stöter först bort Periferins uttryck för att senare adoptera dessa. För att kunna utvecklas måste Centrum förnya sig. Annars drabbas den av inavel och automatisering (redundans). Den förmår inte utveckla sig inifrån eller av sig självt och ett nytt Centrum uppstår någon annanstans.

POETISKT/INSTRUMENTELLT SPRÅK
Poetiskt språk fyller ingen annan funktion än ren njutning.
Instrumentellt språk är alla andra bilder som inte är enbart poetiska. T.ex. propaganda och instruktion. Det finns ingen klar skiljelinje mellan dessa två fenomen, alla bilder innehåller mer eller mindre av båda språken. Man talar om olika grader av poetiskt och instrumentellt språk.

 


Från Alfredo Castro/Anders Marner/Göran Sonesson i en salig röra…


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: