Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk och språklig identitet

Skapad 2020-04-29 06:41 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
I projektet om minoritetsspråk och språklig identitet rörelser så kommer vi att arbeta med: - Genomgång av de olika minoritetsgrupperna och deras språk. - Skriftliga uppgifter i klassrummet med reflektioner om de olika minoritetsspråken samt reflektioner kring identitet kopplat till språk. - Diskussioner i klassrummet om identitet och språk.

Innehåll

Minoritetsspråk och språklig identitet

I projektet om minoritetsspråk och språklig identitet rörelser så kommer vi att arbeta med: 

- Genomgång av de olika minoritetsgrupperna och deras språk.

- Skriftliga uppgifter i klassrummet med reflektioner om de olika minoritetsspråken samt reflektioner kring identitet kopplat till språk. 

- Diskussioner i klassrummet om identitet och språk. 

Målet med undervisningen

- Jag har kunskap om minoritetsgrupperna och deras språk. 

- Jag kan reflektera över hur språk och identitet hänger samman. 

Innehåll

Se centralt innehåll ur kursplanen längre ner.

Examination

Eleverna examineras genom en källkritisk analys av tre olika hemsidor kopplade till information om Covid-19. I denna uppgift ska eleven värdera källornas trovärdighet samt resonera kring varför de är trovärdiga respektive inte trovärdiga. 

Kunskapskrav

Se kunskapskraven ur kursplanen längre ner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: