Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fö8 Ljud och Vågor vt20

Skapad 2020-04-29 07:29 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområdet tar ljud och vågor och diskuterar ljud som tryck i termer av partikelmodellen.
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi
Ljud beter sig som en vågrörelse där ett oräkneligt antal partiklar samverkar för att föra över information och energi, kanske till ditt öra oh din hjärna.

Innehåll

Syfte:

I detta arbetsområde lägger vi grunden till modellen för vågrörelser och därmed länken mellan materia och energi, mellan ljud och ljus, mellan partiklar och elektromagnetisk (energi-)fält. Det handlar om olika begrepp att beskriva vågor och därmed ljud och hur dessa begrepp hör ihop.

Det handlar också om perspektivbyte mellan det vi kan se och uppleva - det makroskopiska perspektivet, och det vi inte kan se - det mikroskopiska perspektivet. 

Dessutom kommer vi diskutera hur vi människor kan uppfatta ljud dvs hur örat ser ut och hur hörseln fungerar.

Vi fortsätter att träna oss i att formulera oss i det svenska språket.

 

Målsättning:

Du kan ...

- förklara vad ljud är för något på två olika nivåer eller perspektiv, i vardagssammanhang (makroskopiskt) och på partikelnivå (mikroskopiskt), med lämpliga begrepp,

- förklara vad tryck är för något på partikelnivå,

- kunna beskriva en våg med olika lämpliga begrepp,

- beskriva hur vi människor kan uppfatta ljud med våra sinnesorgan och samtidigt beskriva hur örat och hörseln är uppbyggd,

- illustrera, dvs genom exempel beskriva, varför höga ljud kan vara skadligt för din hörsel och vad du kan göra åt det,

- förklara hur ljudhastighet, frekvens och våglängd hör ihop med det matematiska språket,

- planera och genomföra en systematisk undersökning efter en given frågeställning och redovisa din undersökning skriftligt i form av en labbrapport

 

Krav:

Du kan ...

- namnge delarna på en våg,

- förklara vad tryck är i termer av kraft och area

- förklara vad följande begrepp betyder och har för enhet: frekvens, våglängd, amplitud 

- redogör för hur begrepp hänger ihop med: (ljud) volym, tonhöjd

- ge exempel på frekvenser vi kan uppfatta med vår hörsel,

- ge exempel på hur du kan skydda din hörsel,

- undersöka ljudvågor och lämna in en labbrapport med minst frågeställningen, resultatet och slutsatser.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga som kommer att bedömas är ...

- förmågan att använda fysikens och biologins begrepp och modeller för att förklara olika fenomen,

- genomföra och dokumentera systematisk undersökning,

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att ha ...

- lektioner, laborationer och diskussioner i klassrummet,

- skriftliga övningar för att dels lära oss fysiken och dels för att utveckla svenska språket och den språkliga verktygslådan (tex skriva sammanfattningar),

- en mängd Exit Tickets för att repetera kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: