Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vecka 16-21 Poesi och läslogg

Skapad 2020-04-29 08:50 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska
Den här veckan kommer du att få lära dig om poesi: vi kommer att läsa och lyssna på många olika dikter och lära oss känna igen genretypiska drag. Vi kommer också att prova på att skriva olika former av poesi i en diktverkstad. Du kommer dessutom att arbeta med att utveckla din läsförståelse genom att läsa en valfri bok och skriva läslogg utifrån olika frågor. Från och med nu ligger alla uppgifter i Teams.

Innehåll

Torsdag

Poesi: vad är det? Genomgång, du antecknar.

Arbeta i par med uppgiften: ”Vad är typiskt för lyrik?”

Diktverkstad: vi skriver egna dikter

Bokläsning: Genomgång av uppgiften att skriva läslogg i Teams

Vi går i halvklass och lånar en bok du väljer själv som utmanar dig som läsare.

Läs tyst och börja skriva läslogg

 

Fredag

Diktanalys: Stilfigurer, form, rytm och språk

Välj en dikt att analysera

Diktverkstad: Black out poetry

Läs tyst och skriv läslogg

 

Måndag

Rytm och Rap: Vi läser och lyssnar på olika artister

Analysera en rap-text

Läs tyst och skriv läslogg 

 

Tisdag

Diktverkstad: vi skriver egna dikter

Läs tyst och skriv läslogg.

 

Onsdag

Se filmklipp om Haiku och japansk kalligrafi

Skriv egna Haikudikter och läs upp dem för varandra

Avsluta läsloggen och lämna in den.

Skriv diktanalys enskilt.

Välj ut tre dikter från veckans diktarverkstad som du lämnar in.

Vi avslutar med Poetry slam: upp på scen och läs upp din dikt!

Matriser

Sv
Svenska vecka 16-21 Poesi och läslogg

Insats krävs
E
C
A
Läsning
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Skriva läslogg och poesi
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: