Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturcirkel VT-20

Skapad 2020-04-29 09:33 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi ska arbeta med genren kärlek och under tiden läser du en kärleksroman som ni gruppvis och regelbundet ska diskutera utifrån olika perspektiv.
Grundskola 6 Svenska
Du kommer att läsa en skönlitterär bok under ca 5 veckor. Under dessa veckor ska du utifrån olika perspektiv analysera bokens innehåll.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska:

 • Tillsammans med din grupp planera så att ni hinner läsa ut boken under en period om fem veckor.
 • Dela upp boken i fem delar. Skriv in sidorna ni ska läsa till varje träff på planeringen.
 • Fördela rollerna till varje tillfälle. Byt roller varje tillfälle. I bland kan någon behöva ta fler roller.
 • Skriva in datum för era litteraturcirkelträffar i planeringen. (Varje grupp får en veckodag av läraren.)
 • Föra noggranna anteckningar inför varje träff. Du ska vara väl förberedd på din rolls uppgift.
 • Efter varje gruppdiskussion ska du utvärdera dina gruppmedlemmar och hur gruppdiskussionen gick.
 • Säkerställ att du har fört in dina anteckningar i dokumentet på google docs.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • Hur väl förberedd du är inför träffarna.
 • Hur väl förberedd du är på din rolls uppgift.
 • Hur väl du läser och förstår det du läser.
 • Hur väl du genomför dina skriftliga uppgifter.
 • Hur väl du kommunicerar i gruppen.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Arbetet pågår under v.18-23

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: