Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentera en barnbok och en författare

Skapad 2020-04-29 10:34 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
De flesta av oss har haft en favoritbok när vi var små som vi ville höra om och om och om igen. Nu är det dags för dig att damma av en gammal favorit och ta med den till skolan och presentera den för dina kompisar.

Innehåll

Presentera en barnbok

Välj en bok som du gillade när du var 2-10 år. Presentationen ska ta ungefär 3 minuter. Vi förbereder redovisningarna i skolan, men du får öva hemma på att framföra presentationen.

 

Presentationen

 • Ha med dig boken till skolan.
 • Berätta kort vad boken handlar om.
 • Läs ett väl valt stycke högt från boken. Det kan till exempel vara ett stycke som är extra spännande/roligt eller ett stycke som beskriver en person eller miljö. Det ska ta cirka 30 sekunder att läsa. Tänk på att du måste sätta in publiken i sammanhanget innan du börjar att läsa.
 • Berätta om varför du minns boken så väl. Har det med handlingen att göra eller med sammanhanget den lästes i?
 • Berätta kort om författaren. Har hen skrivit andra böcker? Vilken typ av böcker skriver hen? Var och när lever/levde författaren.
 • Du ska också göra en digital presentation (Powerpoint, KeyNote, Presentationer). Presentationen ska (minst) innehålla: en bild på boken och en bild på författaren.
 • Om det är bilder i boken du vill visa så att alla ser är det bra om du fotograferar dem och lägger dem i din digitala presentation.

 

Du kommer få redovisa två gånger.

1. Övningsredovisning: Redovisa för tre personer. Efter redovisningen pratar ni tillsammans om hur man skulle kunna förbättra presentationen. Utgå från två stjärnor och en önskan. Det kan handla om hur snabbt man talar, hur högt/tyst man talar, kroppsspråk, publikkontakt, innehåll, Key Note:en, högläsningen.

2. Redovisa för klassen.

 

Arbetsgång:

v 19 (onsdag och fredag) och v 20 (måndag, onsdag, fredag)

1. Samla stoff till din presentation

Det första du måste göra är att samla material till din presentation. Samla allt i ett dokument. Döp dokumentet till ”Min barnbok”.

 • Välj bok.
 • Skriv en sammanfattning av boken – gärna i punktform.
 • Välj vilket avsnitt du ska läsa högt. Varför väljer du det?
 • Skriv ner varför du har valt just den här boken. Vilka minnen finns förknippade med den?
 • Ta reda på lite om författaren och skriv ner. Glöm inte anteckna dina källor!
 • Försök hitta kopplingar mellan de berättelser din författare hittade på och händelser från författarens liv/uppväxt/bostadsorter etc.

 

2. Bygg din Key Note

· Samla bilder till din presentation och lägg in i KeyNote.  Du kan fotografera bilder från boken eller söka bilder på nätet.

· Placera bilderna i en genomtänkt ordning.

· Behöver du lägga till text? Rubriker? Ha inte för mycket text i din KeyNote.

 

3. Den röda tråden

För att din presentation ska få en tydlig struktur behöver du tänka lite extra på inledning, avslutning och övergångarna mellan de olika delarna.

· Fundera över hur du ska inleda din presentation så att du lyckas fånga publikens intresse.

· Fundera på hur du ska avsluta din presentation, så att publiken förstår att det är slut, utan att du behöver säga det.

· Fundera över hur du får till smidiga övergångar mellan de olika delarna av presentationen.

 

4. Öva, öva, öva

Nu måste du öva på att hålla din presentation. Öva på:

· vad du ska säga.

· var du ska stå.

· hur du ska stå.

· att söka publikkontakt.

· högläsningen.

 

v 21 Redovisning i grupper på måndag (inklusive respons) och redovisning i halvklass på onsdag. 

Skicka även in din digitala presentation samt ditt manus (inklusive källor), efter redovisningen, på Classroom.

 

Matriser

Sv
Presentera en barnbok

Kunskapskrav
E
C
A
1a Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt.
Din läsning kan innehålla viss stakning.
Du har paus på rätt ställe och intonation som stämmer med texten.
Du har dessutom inlevelse i din läsning.
4 Resonera om verk och upphovsman
Eleven kan föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan hitta några kopplingar mellan epoken, författaren och det verk vi läser.
Du hittar flera kopplingar och objektivt motiverar och utvecklar ditt resonemang med tydlig logik. Kulturella, sociala, historiska eller politiska.
Du resonerar kring hur man skrev för att påverka, beröra eller skapa opinion, ditt resonemang har stöd i litteraturen.
8a Söka, välja och sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.
Du kan med hjälp av lärarens anvisningar få fram lämplig information från minst en angiven källa. Du glömmer ibland att visa varifrån du har hämtat din information.
Du kan på egen hand få fram lämplig information från ett par källor. Du är oftast tydlig med varifrån du har hämtat din information.
Du söker rätt på lämplig information på ett snabbt och självständigt sätt. Du anger källa från minst två olika typer av källor och är hela tiden noggrann med att skilja på vad som är ditt material och vad som är källmaterial.
10 Kombinera uttryckssätt för att förstärka texter
Eleven kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar och på så sätt förstärker och levandegör textens budskap.
I en produktion kan du i huvudsak använda bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap, även om de inte alltid passar helt.
I en produktion kan du använda ändamålsenliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap.
I en produktion kan du använda lämpliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap. Du förmedlar din produktion som en helhet på ert effektivt sätt.
13a Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har förberett dig till viss del och åhörarna följer i huvudsak med i din presentation och förstår innehållet
Du är förberedd och din presentation är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer.
13b Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: