Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vårplanering

Skapad 2020-04-29 12:24 i Diseröd fritidshem Kungälv
Grundskola F
Vi ska gå ut i närområdet och titta efter trafikmärken etc. Och titta efter vårtecken.

Innehåll

Nu är det dags att ta oss ut i vårt närområde för att lära känna de ev. trafikfaror som kan finnas. Som övergångar, kurvor där man inte har full översyn på kommande bilar. Och titta på de vägmärken som vi har nära oss, vad betyder de? Är det markerat ordentligt vid övergångsställen? 

Vi ska också låta barnen två och två, våra faddrar få ca 5 kort var med bilder på ex vårblommor, som de tillsammans ska leta upp.

Och vi ska titta efter fler vårtecken. Plocka vitsippor och sedan ska barnen få pressa dem och  sätta upp dem på gröna A4 ark.

Vi ska titta på en film om trafikmärken mm.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: