Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstid: Våren

Skapad 2020-04-29 12:26 i Brogetorp förskola Flen
Förskola
Vad händer med naturen, djur och småkryp under våren.

Innehåll

200504

Ansvariga pedagoger: Gemensamt ansvar.

Aktivitetsbeskrivning:

Vi samtalar i mindre grupper, för att alla barn ska få möjlighet att komma till tals och känna sig delaktiga.

Barnen får berätta vad de vet om våren som årstid, vi tar reda på deras förkunskaper. 

Vi tittar på en film om våren. ”Amanda längtar”

Vi googlar fakta om småkryp, djur och fåglar om det som vi inte vet.

Vi har skapande aktiviteter, då barnen har möjlighet att välja på olika material.

Vi planterar blomfrön och odlar i våra pallkragar under våren.

Vi går promenader och utforskar naturen.

Dokumenterar och synliggör detta med barnen på ett konkret sätt, genom Ipad, bilder med text och skapande alster.

Material:

Ipad, penpal, Appletv, polyglutt, faktaböcker, olika skapande material, frö och jord.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: