Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Nationella prov" i svenska år 3 2020

Skapad 2020-04-29 13:51 i Gantofta skola Helsingborg
resultat
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Resultatsammanställning av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 2020.

Innehåll

Resultatsammanställning av nationella prov i svenska som andraspråk 2017.

 

Matriser

Sv SvA
Kunskapsprofil - Svenska åk 3

Ej nått kravnivå
Nått kravnivå
Nått kravnivå med god marginal (alla rätt eller ett fel)
- Delprov A
Delta i samtal, ställa frågor, framföra egna åsikter, lyssna på andra och bygga vidare, kunna ge korta responsen och instämmanden. DETTA DELPROV GENOMFÖRDES EJ
Delprov B
Läsförståelse i berättande text: Hitta svar i texten där svaret med viss omformulering kan hämtas direkt i texten. Hitta svar i texten där svaret finns inbyggt i textens sammanhang och där informationen måste tolkas och/eller integreras. Kravnivå: 13/18
Delprov C
Läsförståelse i beskrivande text: Hitta svar i texten där svaret med viss omformulering kan hämtas direkt i texten. Hitta svar i texten där svaret finns inbyggt i textens sammanhang och där informationen måste tolkas och/eller integreras. Kravnivå: 13/18
Delprov D
Högläsning: ska kunna läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning, dvs läsa med flyt. Eleven ska kunna korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. Eleven ska kunna utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas. Kravnivå: 3/3
Delprov E
Textsamtal: Ska kunna återge huvuddragen av händelseförloppet i, kommentera och föra enkla resonemang, ska kunna relatera den lästa texten till egna erfarenheter. Kravnivå: 3/3
Delprov F
Skriva berättande text: Ska kunna skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. Kravnivå: 2/2
Delprov G
Kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. Kan på minst tre ställen i texten börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken. Kravnivå: 3/3
Delprov H
Skriva beskrivande text: Ska kunna återge grundläggande delar av informationen i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. Kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av 14 stödord ska finnas med i texten och användas korrekt. Kravnivå: 2/2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: