👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och Konsumentkunskap åk 6. Ht-22

Skapad 2020-04-29 16:10 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 – 9 Hem- och konsumentkunskap
”Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.” (Källa: Skolverket LGR 22)

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

·       Planera och tillaga mat och måltider för olika behov och sammanhang

·       Hantera praktiskt arbete som förekommer i ett hem.

·    Kunskaper om ekonomi och konsumtion i hemmet

·       Värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

 

Hur ska vi arbeta?

Den praktiska Hem- och Konsumentkunskapen innehåller dels matlagning eller bakning men även teori som har anknytning till det vi gör. Eleverna läser 50% teori och 50% praktik som varvas varannan vecka fram till jullovet. 

 

Vad ska du lära dig?

Tillaga & genomföra måltid- Exempelvis brödbak, smoothies, pannkakor och kycklingwok

Använda- Exempelvis olika redskap, metoder och livsmedel

Välja & motivera- Exempelvis att du ska motivera dina val när du gör en köttfärssoppa utifrån Hälsa, Ekonomi, Miljö.

Ge omdömen- Skriva loggbok efter arbete i köket.

Föra resonemang- Jämföra måltid med exempelvis tallriksmodellen

Konsumtion, ekonomi, miljö & hälsa- Miljömärkningar och prisjämförelser för olika produkter

Reklam & information- Veta skillnaden mellan information och reklam

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Olika redskap i köket, olika matlagningsmetoder, bra hygien, enkel näringslära exempelvis tallriksmodellen, symboler och märkningar samt skillnaden på reklam och konsumentinformation.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Praktiskt matlagning med utvärdering

Arbetsuppgifter i Smarta Val.

Inlämningsuppgift Reklam

Teoretiskt prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6

Matriser

Hkk
MATRIS HKK åk 6

E
C
A
Tillaga & genomföra måltid
 • Hkk
 • Hkk
Eleven tillagar enkla måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda i huvudsak fungerande tillvägagångssätt.
Eleven tillagar enkla måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda fungerande tillvägagångsätt.
Eleven tillagar enkla måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda väl fungerande tillvägagångssätt.
Välja & motivera
 • Hkk
 • Hkk
 • Hkk
Eleven värderar på ett enkelt sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.
Använda
 • Hkk
Eleven ger exempel på olika sätt att spara och betala och beskriver på ett enkelt sätt vad som kan påverka konsumtionsval.
Eleven ger exempel på olika sätt att spara och betala och beskriver på ett utvecklat sätt vad som kan påverka konsumtionsval.
Eleven ger exempel på olika sätt att spara och betala och beskriver på ett välutvecklat sätt vad som kan påverka konsumtionsval.
Ge omdömen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Föra resonemang
Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

E
C
A
Konsumtion, ekonomi, miljö & hälsa
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Reklam & information
Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.