Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från källa till referat

Skapad 2020-04-29 19:12 i Floby Skola Falköping
Grundskola 7 – 9 Svenska
Inom arbetsområdet "Från källa till referat" ska vi arbeta med källkritik och källhänvisning. Vi kommer att gå igenom vad det finns för källor, hur man hittar de bästa källorna till sitt arbete samt hur man sedan använder dem på ett korrekt sätt utan att riskera plagiat.

Uppgifter

 • Arbetsområdets alla uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Från källa till referat

E
C
A
INNEHÅLL
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en argumenterande text.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en argumenterande text.
STRUKTUR
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar ett referat relativt väl. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar ett referat väl. Textbindningen är välutvecklad.
SPRÅK OCH STIL
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker.
KÄLLHÄNVISNING
Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
SKRIVREGLER
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
SPECIFIKT FÖR SLUTUPPGIFTEN
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt.
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett i huvudsak ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: