Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt Ht 20

Skapad 2020-04-30 11:05 i Långevi förskola Bengtsfors
Förskola
Vi försöker att gå på utflykt en gång i veckan, måndag eller fredag. I höst får vi många nya små barn så vi får prova oss fram.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

Vi vill väcka barnens intresse för naturen och ge dem möjlighet att upptäcka sin närmiljö. I närmiljön finns skog,  idrottsplats, bibliotek m.m.

Mål

Barnen ska känna glädje i att vara ute i naturen och upptäcka nya saker bl.a växter och djur. Utveckla motoriken i skogens alla ” redskapsbanor ” .

Metod

• Vi går till skogen minst en gång/ vecka

• Vi följer årstiderna

• Vi tar tillvara på barnens intressen

• Tar tillvara på det naturen bjuder på

 

Uppföljning och Utvärdering

Vi använder oss av Unikum. Utvärder kontinuerligt på våra veckoplaneringar.

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: