Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Djur/Insekter på Pärlan

Skapad 2020-04-30 16:59 i Diamantens förskola Kristianstad
En enkel mall för pedagogisk planering
Förskola

Innehåll

Tema Djur / Insekter på Pärlan

 

 

Runda 1

 

Var är vi?

Observationer / dokumentationer av barnens intressen, utforskande, bearbetare, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

 

Vi ser ett intresse för djur hos barnen. Vi uppmärksammar att nyckelpigor, getingar och humlor funnits / finns mycket på gården nu under våren och detta är något som barnens dras till. Vi vill fånga deras nyfikenhet och fördjupa oss med barnen kring detta. Vi ser att barnen har ytliga förkunskaper kring djuren, som hur de ser ut och skulle vilja utveckla detta. Barnen bemöter djuren på olika sätt i dagsläget, exempel på det är att trampa på de insekter vi har på gården, ett annat sätt är att hjälpa insekterna och prata försiktigt med dem. Vi ser iallafall att barnen tittar efter insekter och djur och intresserar sig för deras sätt att ta sig fram och leva.

 

Vart ska vi?

Reflektion / analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sätt utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?


Vårt syfte och strävansmål är att öka barnens respekt och förståelse för djurens levnadssätt samt allas lika värde. Att utveckla förståelse för djurens levnadssätt och platserna på vår jord är en bra väg att utveckla sympati och medmänsklighet anser vi.

Mål: “Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor vardagen” (Skolverket, 2019, s. 14).


Vi vill uppnå och förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt förståelse mellan djur, samhälle och människa och hur de påverkar varandra (Skolverket, 2019).

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att få en bättre lärande. Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

Vi tänker att barnen skulle kunna få iscensätta och miljö där djuren får komma till uttryck, vilka hävstång i vatten, i träden, i jorden, i skogen, i hemmet, för att upptäcka färdigheter på olika levnadssätt och behov som djuren har. Iscensättningen skulle kunna ske med projektorn, Ipaden och ljudinspelningar.

 

Vår plan är att introducera ett nytt djur varje vecka. Barnen får till exempel knacka på lådan vid samlingen varje måndag och se vilket djur som presentatörer och välkomnas för veckan.

Tankar kring vad vi vill presentatör:

 

  • Vart spak djuret 

  • Vad äter djuret 

  • Hur låter djuret
  • Vad gör djuret för nytta, vad tillför djuret i vårt samhälle / på vår jord

  • Djurets fotavtryck om något sådant finns?

Under veckan hade det varit önskvärt att ta med oss ​​förstoringsglas och lite undersökningsböcker / faktaböcker och reflektera kring djuren spontant under utevistelsen. Vi planerar också att göra porträtt av djuren i ateljén där vi kan köpa olika material för barnen att skapa med.

Jag tamburer på vår vägg kommer att presentera att presentera varje vecka vad det är för djur som är aktuellt. Där uppdateras vi med dokumentation kring vårt tema.

 

Som pedagoger använder vi vara på lästa samt intresserade för barnens frågor som uppstår för att kunna utveckla det vidare. Vi måste också vara närvarande kring barnen för att uppmärksamma vad det är som är intressant samt vad barnen uppfattat / utvecklats inom.

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

 

Vi har upptäckt att barnen fick större respekt för djuren och behandlade djuren omsorgsfullt. Vårt arbetssätt var uppmuntrande och nyfiket, vilket gjorde att barnen också blev nyfikna märkte vi. Vi försökte gå in i en roll som att vi var ovetandes om djurens levnadssätt och kollade upp det tillsammans vilket blev roligt och meningsfullt. Under veckorna med de olika djuren såg vi även att barnen tog med djuren i leken. Exempelvis att igelkotten och nyckelpigan fick åka traktor, blev sövda i docksängen, åka vagn och blev lästa för. Vi öppnade även upp ett djursjukhus där vi lockade barnen till lek genom skokartonger som vi inredde.

 

Vi gav möjligheter att utforska och utvecklas på olika sätt, genom Ipaden, luppar,erbjuda teori till praktik. Barnen fick utveckla alla sina sinnen eftersom vi fick uppleva alla djuren i verkligheten. Hade vi inte haft tillgång till att erbjuda barnen djuren i verkligheten hade temat inte varit på samma sätt, då hade vi förmodligen känt oss låsta och förmodligen inte lockat barnen lika mycket. Vi gick efter vad barnen upptäckte på vår gård och det var ett bra väg att gå.

 

 

 

Runda 2

 

Var är vi?

Observationer / dokumentationer av barnens intressen, utforskande, bearbetare, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?Vart ska vi?

Reflektion / analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sätt utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att få en bättre lärande. Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till beslut och till hur vi gör ev förändringar, arbetssätt / organisation? Vilket lärande och vilket utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

Runda 3

Var är vi?

Observationer / dokumentationer av barnens intressen, utforskande, bearbetare, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?Vart ska vi?

Reflektion / analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sätt utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att få en bättre lärande. Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till beslut och till hur vi gör ev förändringar, arbetssätt / organisation? Vilket lärande och vilket utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: