Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Role models

Skapad 2020-05-01 13:24 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
We have worked with the unit Role models and you have done your presentation.

Matriser

En
Fg Bedömning av role models

Rubrik 1

Nivå 1
Du är på god väg men når inte godokänd nivå än
E
C
A
Välja och använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använde det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och aktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och aktion.
Uttrycka sig skrifligt
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Uttrycka sig muntligt
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: