Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria och källkritikuppgift: Bortbytingen

Skapad 2020-05-01 17:50 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser Selma Lagerlöfs novell "Bortbytingen" och arbetar med en mindre källkritikuppgift till den.

Innehåll

Period: vecka 10-11

 

Syfte: träna på läsförståelse och att utveckla den källkritiska förmågan

 

Arbetssätt: 

- Gemensam och enskild läsning av novell 

- Gemensamma diskussioner kring novellens innehåll 

- Genomgång kring den källkritiska förmågan 

 

Examination/utvärdering: uppgifter på Teams kopplade till novellen, där både läsförståelse och den källkritiska förmågan testas av. 

 

En mer detaljerad vecko- och lektionsplanering uppdateras fortlöpande i flödet i Teamskanalen. 

 

 

Matriser

Sv SvA
Källkritikuppgift: Bortbytingen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sv SvA
Litteraturhistoria: Bortbytingen (läsförståelse)

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Aspekt 2
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Aspekt 3
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: