Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi- Biologisk mångfald Studion

Skapad 2020-05-02 11:23 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi undersöker den biologiska mångfalden i vatten och på land. Vi skaffar mer kunskaper om hur vi människor påverkar den biologiska mångfalden positivt och negativt och vilka konsekvenser det kan ge.

Innehåll

Syfte: att  förstå hur vi människor påverkar den biologiska mångfalden med våra aktiviteter och vad vi kan göra för att den inte ska minska mer.

Undervisning:

Tid: vecka 13,14,16,17

Arbetsgång:

Vi ser en film om hur fotosyntesen fungerar och gör sedan en lab där vi tittar på klyvöppningar och växtceller i mikroskop. Vi dokumenterar med bild och anteckningar

Vi studerar växtplankton och djurplankton från Mälaren

Vi studerar osmos av lökceller i vattenlösning och saltlösning.

Vi jobbar med näringskedja och näringsväv för skog och hav och diskuterar hur producenter och konsumenter påverkas om en art tas bort.

Vi konstruerar en modell av kolets kretslopp och diskuterar hur koldioxiden påverkas av fotosyntes, förbränning och cellandning.

Vi ser filmen Vår hotade värld- Biologisk mångfald

Du använder dina kunskaper för att med hjälp av bilder och text presentera en orsak till minskad biologisk mångfald, konsekvenser av detta och vad vi kan göra för att stoppa minskning.

Fakta hämtar du från olika källor.

 

Lärandemål: När vi avslutar detta arbetsområde har du utvecklat din förmåga att:

  • förklara hur fotosyntesen fungerar
  • använda och lupp och mikroskop för att undersöka växter och djur
  • kunna beskriva en näringskedja och en näringsväv
  • förklara kolets kretslopp och vad som påverkar mängden koldioxid i atmosfären
  • beskriva orsaker till minskad biologisk mångfald, konsekvenser av detta och förslag på lösningar

Bedömning: 

Muntliga resonemang under lektion

Arbete med powerpoint om minskad biologisk mångfald

Redovisning av powerpoint: orsaker, konsekvenser och lösningar

Uppgifter

  • Redovisning av powerpoint

Matriser

Bi
Ekologi - Biologisk mångfald Studion

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

E
C
A
Samtala och diskutera
Muntligt under lektion och redovisning av powerpoint
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Muntligt under lektion
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Powerpoint arbete
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Powerpoint arbete
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi

E
C
A
Använda utrustning
Undersökning av växter och djur med mikroskop och lupp
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

E
C
A
Ekosystem, flöden och kretslopp
Muntligt under lektion
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Powerpoint arbete och redovisning
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: