Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens livscykel

Skapad 2020-05-02 13:53 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska Teknik Bild
Du får följa en tistelfjärils utveckling från larv till färdig fjäril. Vad vet vi om larver, puppor och fjärilar? Vad är en livscykel? Vad behöver en fjärilslarv? Under temat ska vi tillsammans undersöka och hitta svar på våra frågor.

Innehåll

Vi ska lära oss: 

- om fjärilens livscykel.

- hur fjärilens ägg ser ut.

- hur fjärilslarven ser ut, dess anatomi och skötsel.

- om puppan.

- om fjärilen, dess anatomi och skötsel.

- nya ord och begrepp som har med fjärilar, larver och puppor att göra.

- att undersöka och dokumentera insektens utveckling med bilder och text.

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att göra ett VÖL-schema där vi tar reda på vad vi kan och vet om fjärilar samt vad vi vill lära oss mer om.

Vi kommer att prata om de olika stegen av fjärilens livscykel.

Vi kommer att se filmer, läsa texter samt diskutera i större och mindre grupper.

Vi kommer fundera över och diskutera de olika stegen av fjärilens livscykel.

Vi kommer att ta reda på det som vi vill lära oss mer om, utifrån VÖL-schemat.

Du kommer att skriva olika texter om fjärilens livscykel och rita bilder. Tillsammans blir dina texter en fjärilsbok. 

Du kommer att göra en rörlig modell av en fjärilslarv på ett blad.

Du kommer att skapa en tredimensionell modell av fjärilens livscykel.

Du kommer att få välja en fjärilsart att lära dig extra mycket om. Du kommer att söka information, skriva en faktatext om fjärilen och rita till.  

Vi kommer att utvärdera genom att återgå till VÖL-schemat och ta reda på vad vi lärt oss.

 

 

 

Bedömning 

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetes gång. Du kommer att bli bedömd utifrån kunskapskraven (nedan).

 

 

Så här kan du visa dina kunskaper

genom att:

- delta i diskussioner och lyssna på andra
- redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril
- berätta något om vad en larv och en fjäril äter
- dokumentera rita och skriva under temats gång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: