Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Netikett

Skapad 2020-05-03 10:56 i Ljungbyskolan Falkenberg
Under våren fördjupar vi oss i nätetik.
Grundskola 4 Svenska Samhällskunskap
Uttrycket ”inget försvinner, allt finns kvar” är en grundtes inom fysik och kemi. Det påminner om den mänskliga kommunikationen på nätet. Ingenting försvinner, allt finns kvar, antingen digitalt eller som spår i en människa. Det som kommuniceras i en digital kontext stannar inte bara kvar, utan det sprider sig. Under temat "netikett" kommer vi att reflektera kring digitalisering och hur det påverkar oss. Vilka rättigheter och skyldigheter finns det kring sociala medier? Vilka bilder får man dela? Hur tänker vi kring begreppen rätt - orätt? Kan andra personer påverkas av det vi skriver/delar? Detta är några av de frågor vi kommer att fördjupa oss i.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är bland annat sociala aspekter centrala. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten.
Eleverna ges möjlighet att utifrån olika scenarion samt aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.


Undervisning

Under temat kommer vi i undervisningen att:

- Se film, ha genomgångar och diskussioner.
- Skaffa oss kunskap om netikett genom bl.a. Mediasmart samt Statens medieråd. 
- Göra analyser av språkbruk och symboler.
- Reflektera och samtala kring etik och moral kopplat till digitalisering ( t.ex. hur påverkar mobilen oss, vilket ansvar har jag på nätet osv.).
- Göra flera uppgifter och värderingsövningar tillsammans. Vi diskuterar och resonerar om olika frågor.
- Diskutera elevernas rättigheter och skyldigheter på nätet. 

 

Bedömning

Jag bedömer din delaktighet och förmåga i att:

 - Reflektera över livsfrågor som: gott, ont, rätt och orätt.
 - Resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar.
 - Följa instruktioner och delta i diskussioner.
 - Skriva en text innehållandes argument.
 - Reflektera över olika slags texter och dess budskap.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: