Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-05-03 17:10 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Svenska
Vi ska läsa om Nordens historia från istiden till och med järnåldern. Du kommer att få lära dig och använda viktiga historiska ord och begrepp. Du kommer att få reflektera över hur människor levde och hade det för länge sedan.

Innehåll

  •  

 

 

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:  

 -kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syfte.
- söka information från olika källor och värdera dessa.
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 

 

Genom att arbeta med följande innehåll:  

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

 

 

Så här kommer vi att arbeta: 

-vi kommer att läsa och skriva faktatexter.
-vi kommer att se filmer
-vi kommer att åka ut i naturen och se på forntidslämningar.

-vi kommer att gå till Naturhistoriska och Historiska museet. 

-vi kommer att samtala om skillnader mellan dåtid och nutid.

 

Du visar dina kunskaper genom att:  

 

  •  

 

Matriser

Sv Bl SO
So Forntiden

Forntiden

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsbegrepp
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du är bekant med tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du kan tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och kan berätta om några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar utförligt om människornas liv.
Jämförelser
Förmågan att jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu. Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan nutid och dåtid. Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid. Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan de olika tidsepokerna. Du gör egna reflektioner/förklaringar kring de skillnader och likheter, som du hittar.
Tidslinje
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Du kan avläsa en enkel tidslinje. Du kan förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Spår av forntiden
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
Du kan ge något exempel på spår av forntiden i naturen.
Du kan ge några exempel på spår av forntiden i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: