Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Värmelära, Partikelmodell

Skapad 2020-05-03 17:36 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Värmelära Gustav Adolfsskolan
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad är egentligen värme? Hur kommer det sig att lägga handen på en bit metall känns kallare än en bit trä? Hur uppstår olika väderfenomen? Vad är växthuseffekten, och är den alltid ett miljöproblem?

Innehåll

Värmelära:

Under ett par lektioner kommer vi att arbeta med Värmelära där du får lära dig att

 • förklara värme med hjälp av partikelmodellen.

 • förklara materiens olika faser med hjälp av partikelmodellen.

 • redogöra för hur värme sprids och hur man kan förhindra detta med till exempel isolering.

 • jämföra och redogöra för olika materials värmeledningsförmåga

 • resonera om hur materia påverkas av värme och vad detta får för konsekvenser i vardagen.

 • planera, genomföra och dokumentera en undersökning. Laborera och skriva en laborationsrapport.

Konkreta mål:

Efter detta arbetsområde ska du som elev ha kunskap om:

Fasövergångar, som fast, flytande och gas.

Partikelmodellen för att beskriva värme och fasövergångar.

Värmeledningsförmåga.

Väder och klimat samt växthuseffekten. 

 

Du kommer också öva dig på att planera, genomföra och dokumentera naturvetenskapliga undersökningar.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Använda fysikens begrepp och modeller för att förklara och beskriva fysikaliska fenomen inom området värmelära.

Bedömningen kommer ske under arbetets gång samt ett skriftligt prov.

Planera, genomföra och dokumentera naturvetenskapliga undersökningar.

Bedömning kommer ske under laborationsmomentet och inlämning av laborationsrapport.

 

Undervisning:

Vi kommer att ha genomgångar, demonstrationslaborationer och se filmer för att förklara och beskriva faser och fasövergångar, partikelmodell, väder och klimat. 

Ni kommer även att få planera, genomföra och dokumentera laborationer om fasövergångar och värmeledning.

 

Uppgifter

 • Laboration, "Vilket svalnar snabbast"

 • Värmelära, planering

 • Resonera om växthuseffekten

 • Värmeledning, undersökning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik Värmelära, Partikelmodell & Väder

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller och teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet och förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska sammanhang. Begrepp, modeller och teorier.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, (universums uppbyggnad och utveckling) och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, (universums uppbyggnad och utveckling) och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, (universums uppbyggnad och utveckling) och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: