Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2020-05-03 18:59 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
I den här planeringen ska vi beskriva vårt arbetssätt för att skapa trygghet i gruppen, utveckla normer och värden. Vi utgår från kapitel "Normer och värden" i Läroplanen.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering 

Blå avdelning består av 15 barn i 1 -4 års ålder. De har gått på förskolan ett tag och känner varandra och pedagogerna, dock ska det bildas en ny grupp i hösttermin. 

 

 • Vi ska lära våra barn gemensamma regler och rutiner, normer och värden, hur man är en bra kompis samt bilda en trygg grupp där alla medlemmar stöttar varandra. Syftet med det är att barnen först ska bli trygga så att de kan utvecklas vidare och lära sig nya saker i livet.

 • I början på terminen arbetar vi mycket om värdegrunden. Vi delar upp barnen i mindre grupper för att skapa trygghet och rutiner. Vi samtalar om och visar hur vi är mot varandra. Det är viktigt att alla barn blir sedda och lyssnade på. Vi pratar om känslor och vad vi känner. Genom förskolans förhållningssätt påvisar vi och gör tydligt att alla barn och vuxna har ett lika värde.  
 • Metod och genomförande: samling, 10 små kompisböckerna, regellekar, samarbetslekar, Hjärtrud, samtal om Barnkonventionen. Vi samtalar dagligen om dessa ämnen och bloggar, skriver ner barnens tankar kring det.
 • Undervisningen genomföras för samtliga barn på avdelningen av tre pedagoger . Målet med undervisningen att det ska kännas tryggt i barngruppen för alla: alla ska våga prata på samlingen och säga sin åsikt. 

   

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: