Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kottens projekt: PINOS VÄRLD - Pino ska ut och åka

Skapad 2020-05-03 20:37 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Pino ska ut och åka är den fjärde delen av Kottens långa projekt PINOS VÄRLD. I den här delen ligger ett extra fokus på teknik, språk och naturvetenskap

Innehåll

Bakgrund

Kottebarnen visar nyfikenhet på förskolans värld och varandra varje dag. Barnen visar att böcker är intressanta att titta i, bläddra i och lyssna till. Vi har också observerat språklig, matematisk, naturvetenskaplig och teknisk nyfikenhet och utveckling som vi vill inspirera och utmana. 

 

Syfte

I den fjärde delen av projektet har vi valt en Pinobok med fordonsinnehåll och vi lägger extra fokus på teknik - hur olika fordon förflyttar sig, hjul och rullande, lutande plan, ballong som ”motor”, språk - ordförråd, begrepp, motsatsord, högläsning, fordonssånger, fordonsord på andra språk, naturvetenskap - luft/vatten/mark, rörelse, flyta/sjunka.

 

Vad ska vi göra?

Vi börjar med att göra en nulägesbeskrivning för gruppen. Vad vet barnen om de olika fordonen?

Bilder, både digitala och andra, kommer att vara ett hjälpmedel i projektarbetet. Material för vattenlek med båtar i balja utomhus kommer vi också att använda. Lutande plan (balansbräda utomhus) för att jämföra fart och linbana med ”flygande fordon”.

På samlingarna sjunger, leker och dramatiserar vi.

I slutet av denna projektdel gör vi en ny nulägesbeskrivning. Kan vi se spår av förändrat kunnande på grund av vårt sätt att undervisa? Har något förändrats?

 

Hur ska vi göra?

Vi läser boken vid olika tillfällen under leken och på samlingen och samtalar om bilderna.

Barnen erbjuds projektaktiviteter ute: prova olika bilar på lutande plan, upptäcka linbana med ”flygande fordon” som har ”ballongmotor”, vattenlek med båtar med och utan last (flyta/sjunka).

På samlingarna sjunger vi fordonssånger, exempelvis Hjulen på bussen, Vi sitter i samma båt, Krokodilen i bilen, Små cyklar, Tingelingelinge tåget går. Vi leker med magnetbilder och motsatsord och lägesord, exempelvis framför/bakom, fort/sakta, stor/liten, långt/kort, högt/lågt, över/under. Vi dramatiserar med Pinodockorna och leker dramalekar med fordonstema.

Eventuellt förbättrar vi ”lådbilarna” i lekmiljön och lägger till båt- eller flygplanslådor.

Vi använder fordonsbilderna på väggen för att fylla på med fordonsord på andra språk.

I mindre grupper i ateljén ber vi barnen rita en bil eller något annat som har hjul och klistrar på mjölkkorkar eller annat som hjul.

Vi provar att rulla olika material, som rockringar, runda sittunderlag, ”kartonghjul” mm.

 

Dokumentation

Vi fotograferar projektaktiviteterna, undervisningstillfällena och skriver barnens reaktioner och ev reflektioner i en kortreflektion efter händelsen. Tas med till måndagsreflektion där vi reflekterar tillsammans.

Projektets fortskridande, projektgruppens aktiviteter dokumenteras i grupplärloggarna på Unikum.

Den individuella dokumentationen (bild och text) sätts in i barnens pärmar.

 

Vilka?

Alla Kottebarn erbjuds att delta i mindre grupper och i helgrupp.

Den pedagog som ansvarar för veckans samlingar ansvarar också för att leda aktuella projektaktiviteter.

 

När?

Maj 2020.

 

Uppföljning/utvärdering

Tas med till avdelningens totala utvärdering i slutet av vårterminen 2020.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: