Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 19 - Skola hemma 6C

Skapad 2020-05-03 23:19 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Det här är till dig som är hemma och ska arbeta med skoluppgifter. Detta är saker vi gör under vecka 19. Se under fliken innehåll på respektive ämne. Glöm inte att gå in på Teams och hitta uppgifter som ligger där.

Innehåll

Uppgifter att arbeta med hemma:

Svenska: 

Vi kommer att starta ett arbete kring de nordiska språken och nationella minoritetsspråk. Uppgifter kommer att läggas på TEAMS och markeras med ämnet svenska.

 Matematik: 

Vi repeterar beräkning av hastighet i ett häfte från 6B-boken kap 3 (nya upplagan) och kommer då även in på avläsning och tolkning av tabeller och diagram. Vi kommer även att arbeta vidare med problemlösningar.

Gör uppdraget "Hastighet" på den digitala delen på studentlitteratur samt uppgifterna i häftet. Har du inte laddat in MA-boken 6B i din bokhylla måste du göra det. Klassrumskoden är SZS-UK

Engelska:

Vi avslutar arbetet med skrivuppgiften "A letter to someone like me", som har varit ett alternativ till liknande skrivuppgift man hade fått på de nationella proven. Uppgiften finns fortfarande på Teams, och de flesta har lämnat in uppgiften, men det är viktigt att få in alla texter, så har man av någon anledning inte redan lämnat in texten så är det dags att göra det. Om man inte kommer in på Teams hemifrån och därför inte kommer åt uppgifter är det viktigt att man skickar ett mail till ämnesläraren om detta. Detta gäller uppgifter i alla ämnen.

Vi kommer denna vecka att arbeta med några muntliga uppgifter på engelskan, bland annat med intervjuer, debatt och spännande nyheter. Hoppas det ska bli roliga uppgifter för eleverna, och en möjlighet till att påverka innehållet utifrån egna intressen. Och självklart att praktisera engelska muntligt.

NO:

Vi har arbetat vidare med fortplantning och befruktning i vecka 18, som en fortsättning på arbetet kring puberteten, och detta kommer vi arbeta vidare med också denna vecka. Eleverna har fått ett arbetsblad att arbeta med i skolan, och uppgifter ligger också på Teams (Befruktning och fortplantning 1 & 2). Detta är inlämningsuppgifter som ska lämnas in till läraren. Om man inte kommer in på Teams hemifrån och därför inte kommer åt uppgifter är det viktigt att man skickar ett mail till ämnesläraren om detta. Detta gäller uppgifter i alla ämnen.

 SO:

Vi arbetar vidare med hinduism och buddhism. Du kan titta igenom dina inlämnade dokument om Hinduism och Buddhism samt fördjupningsuppgiften där du bland annat tittar på likheter och olikheter både inom och mellan religionerna. Uppgifter finns på TEAMS och där finns även provfrågor att förbereda dig med inför provet som är på onsdagen den 6/5.

MU: 

Vi fortsätter och spelar ett nytt  rytmarr med slagverk , trumma-triangel-maraccas och triangel, till en ny låt; Alla Turca Musication https://www.youtube.com/watch?v=1ebeCOo6XQU     alla byter och spelar alla instrument.

Nu har de flesta redovisat 3 ackordsspel på keyboard/gitarr och nästa steg är då att i mindre grupp (om 3-5) sjunga och spela gitarr/keyboard och bas till en låt, en låt som man väljer i gruppen på lektionen utifrån förslag från Lena. I gruppen övar man sedan låten några lektioner och sedan redovisar man sin låt, bara för Lena, eller för gruppen.

För att inte glömma bort den här puls/rytm/motorik/kordinationsövningen gå gärna in här och träna på Bodypercussion https://www.youtube.com/watch?v=AiX_c3dKtTM       den kommer att bli användbar.

6B kommer också att börja öva på Showtime, sjunga sångerna och prata om rollfördelning, då de flesta i gruppen valt att vara med i Showtime.

De som inte gjort förhöret om 32 Musikbegrepp eller redovisat 3-ackordsspel gör det på denna veckas lektion.

IDH:


Slöjd:

Tx arbetar vidare på väskor. De som är klara kan börja fundera och ev. skissa på en mindre fri uppgift innehållande återbruk.

TM arbetar vidare med sina pallar. Båda grupperna skriver en reflektion kring arbetet i respektive ämne. Denna reflektion kan skrivas på dator och ska lämnas in till läraren.

Bild:

Vi fortsätter med projekt Lera och arbetar med de skriftliga presentationerna. Du hittar uppgiften i planeringen i Skolplattformen.

Hem- och konsumentkunskap:

Vi arbetade förra veckan med fågel och ägg. Du gör en reflektion efter lektionen som hemuppgift. Uppgiften ligger på TEAMS där presentationen som vi gick igenom på lektionen finns bifogad, faktabladet om fågel och ägg finns samt länkar till Världsnaturfondens köttguide och Märkesguiden finns. Uppgiften lämnas in på TEAMS senast fredag.

 

Annat:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: