Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema solsystemet

Skapad 2020-05-04 08:13 i 023221 Förskolan Växthuset Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola

Innehåll

Kartläggning.

 

 

 

Våra barn har ett stort intresse för bygg och konstruktion och vi märker att de har kommit långt med det, därför vill vi vill erbjuda dem möjligheten att utveckla byggandet och skapa sig nya kunskaper. Vi ser att våra barn har bildat fina gruppkonstellationer utifrån det förra byggprojektet. Vi ser dock en del konflikter när nya barn vill ingå i redan etablerade grupper. Vi har även upptäckt att barnen behöver ett större ordförråd inom andra områden och detta kommer vi att skapa genom konkreta upplevelser och erfarenheter. Ett antal barn har visat intresse för solsystemet och rymden, de har börjat prata om det och då fick vi idén att starta ett projekt med solsystemet.

 

 

 

 

 

 

 

  Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande 

 

 

 

Vi vill att barnen ska utöka och utveckla sitt kunnande inom området universum och solsystemet.

 

 

 

Utifrån det vill vi ge barnen upplevelser om hållbarutveckling och kunskap om jorden resurser.

 

 

 

öka sina ordförråd inom området de har ett intresse för.

 

 

 

 Vi vill även genom detta projekt öka möjligheten för barnen att kunna acceptera varan i de fria och spontana lekmiljöerna.

 

 

 

Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

 

 

 Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

 

 

 Vi inspirerar barngruppen genom att vi har köpt in ett stort golvpussel om solsystemet samt har tagit fram olika planeter som är (blåsbara) och hängt upp de i taket i samspel med en del av barnen. (Flytta till aktiviteter)Vi har planer på att åka till Cosmonova eller tekniska museet

 

 

 

 Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 

 

Vi kommer att börja med att städa och organisera ute på gården tillsammans med barnen. Vi försöker att nå målbilden genom att vara ute mycket i vår närmiljö. På så sätt får barnen plocka naturmaterial, dokumentera. Samt rikta upp blicken mot himlen för att kunna se vad som finns på himlen under dagtid. För att få barnen och få förståelse för att människan är del av universum och har ett ansvar för en hållbarutveckling. Planen för detta är att vi pedagoger skall vara medlekande pedagoger för att förebygga exkludering. Vi kommer även att använda oss mer av TAKK och uppdatera vårt TAKK kunnande inom området. 

 

 

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 

 

Vi kommer att förberedda en hel vägg med svart papper som ska föreställa universum där barnen får skapa och måla sina egna planeter på den. Sam kommer vi att ha projektorn på med solsystemet. De får även ta del av olika videos som handlar om jorden, hållbarutveckling och solsystemet. Med hjälp av lärplattorna kommer vi att ha olika spel som är relaterad till vårt fokusområde. Vi kommer även att använda oss mer av TAKK och uppdatera vårt TAKK kunnande inom vårt projekt.

 

 

 

 

 

Så här ska vi arbeta med (vårt förhållningssätt i undervisningen) för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

 

 

Vi är nyfiket intresserade av hur barnen tar sig an materialet. Vi är med lekare, med forskande och ställer frågor som: vad tänker ni? Vilka planeter känner ni till? Vilka lever på de olika planeterna tror ni mm?

 

 

 

Vi pedagoger behöver införskaffa oss mer fakta om solsystemet och planeterna.

 

 

 

Vi pedagoger kommer att stödja varandra i arbetet för att hålla samma faktanivå.

 

 

 

Vi kommer att göra gemensamma ordbanker för språk, matte, natur och teknik, för att alla pedagoger skall ha samma inriktning i undervisningen.    

 

 

 

 

 

 

 

 Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

 

 

Fasta Projektgrupper förmiddag tisdag, onsdag och torsdag och olika läsgrupper på eftermiddagen. Måndag och fredag är rörelse och frilek.

 

 

 

 

 

Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

 

 

vi kommer att dokumentera barnens aktiviteter/görande genom att ta bilder för att sedan reflektera över de på vår reflektionstid i arbetslaget. Vi kommer även att föra diskussioner kring dokumentationen tillsammans med barnen spontant och även vid bestämda tillfällen. Vi dokumenterar varje aktivitet och bilderna kommer vi att använda i början av nästa tillfälle för att återkoppla till förra aktiviteten.  

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: