Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odd and the Frost Giants

Skapad 2020-05-04 09:30 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Under arbetsområdet ska vi läsa boken Odd and the Frost Giants. Vi kommer att prata om vikingatiden och asatron för att bättre förstå handlingen. Ni delas in i bokcirklar och använder olika lässtrategier. Du tränar din läsförståelse, och får också träna på att lyssna, prata och skriva på engelska.

Innehåll

Mål för elev

Målet är att du ska utveckla din förmåga att

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

• formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

Innehåll

• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

• Åsikter, känslor och erfarenheter.

• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Genomförande

Under arbetsområdet ska vi läsa boken Odd and the Frost Giants. Vi kommer att prata om vikingatiden och asatron för att bättre förstå handlingen. Ni delas in i bokcirklar och använder olika lässtrategier. Du tränar din läsförståelse, och får också träna på att lyssna, prata och skriva på engelska. Du kommer att skriva en bokrecension och svara på frågor om bokens innehåll. Vid sidan av arbetet med boken kommer vi även att jobba med några andra uppgifter, t.ex. hörförståelse (lyssna på nyheter på engelsk) och grammatik.

Redovisning

Du visar dina kunskaper när du deltar i bokcirkeln. Din bokrecension och dina svar på frågor om boken kommer även att bedömas. Bokrecensionen kommer du också att få bearbeta, så att du får visa att du kan förbättra din text. Du får även ett nytt tillfälle att visa hörförståelse.

Elevinflytande

Att läsa en bok på engelskan har önskats av några elever, och formatet för bokcirklar är hämtat från svenskundervisningen, då elever var nöjda med den arbetsformen. 

Matriser

En
Bedömningen gäller

På väg mot steg 1
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Hörförståelse
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Läsförståelse
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visa förståelse
Visar förståelse för innehållet i boken genom att redogöra för och kommentera innehållet, och följer instruktioner på rätt sätt.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Göra förbättringar
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: